Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz

Úvod » Úřad MČ » Výběrová řízení, veřejné zakázky

Výběrová řízení, veřejné zakázky

Veřejné zakázky Městské části Praha-Troja naleznete na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/45246858

 

Oprava střechy objektu Nad Kazankou 39/222, Praha 7, Troja Publikováno: 04.06.2018

Veřejná zakázka - Oprava terasy a schodiště u domu Nad Kazankou 708/37, Praha 7, Troja Publikováno: 24.04.2018

Výzva k podání nabídky na „Péče o vybrané části pozemků parc. č. 476/3, 482/2, 482/4 a 483 k. ú. Troja“. Publikováno: 01.09.2017

Výzva k podání nabídky na "Odstranění nánosů zeminy po povodni 2013" Publikováno: 01.09.2017

Městská část přijme referenta/referentku životního prostředí Publikováno: 14.08.2017

Výzva k podání nabídky Výstavba vodovodního a kanalizačního řadu v Podhoří Publikováno: 18.04.2017

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Stavební úpravy a udržovací práce opěrných plotových zdí na pozemku parc.č. 390/1 k.ú.Troja Publikováno: 05.10.2016

Městská část Praha-Troja vyhlašuje výběrové řízení na místo hlavní účetní Publikováno: 31.08.2016

Výběrové řízení na místo hlavní účetní Městské části Praha-Troja Publikováno: 04.07.2016

Výzvy k podání nabídek na zakázky Publikováno: 23.06.2016

Výběrové řízení na místo hlavní účetní, rozpočtáře Městské části Praha-Troja - termín pro podání přihlášek do výběrového řízení byl prodloužen do 30.6.2016. Publikováno: 07.06.2016

Výběrové řízení na místo hlavní účetní, rozpočtáře Městské části Praha-Troja Publikováno: 25.04.2016

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "Výměna střešní krytiny ZŠ+TG Trojská 110/211, Praha 7 – Troja" Publikováno: 27.05.2015

Výzvy k podání nabídek na zakázky malého rozsahu - zpracování mzdové agendy a správce IT ÚMČ Publikováno: 12.12.2014

Prodej domu čp. 261 s pozemky parc.č. 1393 a 1394 k.ú.Troja formou výběrového řízení

Prodej domu čp. 261 s pozemky parc.č. 1393 a 1394 k.ú.Troja formou výběrového řízení Městská část Praha-Troja na své úřední desce zvěřejnila záměr prodeje domu čp. 261 na pozemku parc.č. 1393, pozemku parc.č. 1393 a pozemku parc.č. 1394 k.ú. Troja. Podmínky výběrového řízení je nutno vyzvednout na úřadě městské části. Uzávěrka nabídek je 30.11.2012 ve 12 hodin. Podrobnosti a kontakty jsou uvedeny v záměru.

Publikováno: 27.09.2012

Vyhlášeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta/referentky životního prostředí MČ Praha- Troja přijme na úřad městské části odborníka v oblasti životního prostředí. Informace k vyhlášenému výběrovému řízení včetně požadavků na toto pracovní místo jsou uvedeny dále:

Publikováno: 16.05.2011

Výzva - veřejná zakázka malého rozsahu Městská část Praha-Troja vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu "Stavební úpravy v prostorách Mateřské školy Nad Kazankou". Uchazeči mohou podávat cenové nabídky dle přiloženého zadání do 23.7.2008.

Publikováno: 15.07.2008