Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz

Úvod » Troja » Sociální služby

Sociální služby

Dům spokojeného stáří

Ordinační hodiny praktického lékaře v srpnu Publikováno: 03.08.2015

Změny v obsazování bytů v Domě spokojeného stáří Zastupitelstvo městské části Praha-Troja schválilo usnesením č. 112 dne 26.6.2014 Zásady pronájmu bytů v Domě spokojeného stáří s účinností od 1.7.2014. Žádat mohou i mladší žadatelé, kteří se ocitli v bytové nouzi. K vlastní žádosti je nutno přiložit dotazník.

Publikováno: 06.08.2014

Veřejná sbírka na pomoc Republice Haiti postižené zemětřesením Rada hlavního města Prahy odsouhlasila usnesením č. 209 ze dne 23.2.2010 konání veřejné sbírky na pomoc Republice Haiti postižené zemětřesením. Pokladnička k přijímání příspěvků je umístěna také na Úřadě městské části Praha-Troja v přijímací hale.

Publikováno: 05.03.2010