Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Samospráva » Složení zastupitelstva 2022 - 2026

Složení zastupitelstva 2022 - 2026

Ing. Tomáš Bryknar
starosta městské části, předseda Komise pro dopravu a bezpečnost

E-mail: bryknar@mctroja.cz

Ing. arch. Tomáš Drdácký
místostarosta městské části, předseda Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu, odpovědný redaktor Redakční rady časopisu TROJA

E-mail: drdacky@mctroja.cz

JUDr. Petr Hostaš
předseda Finančního výboru ZMČ Praha-Troja, předseda Komise pro obecní majetek

E-mail: hostas@akch.cz

Klára Foitlová
předsedkyně Finančního výboru ZMČ Praha-Troja, předsedkyně Komise sociální a zdravotní

E-mail: klara.foitlova@seznam.cz

Mgr. Eva Giese, MBA
předsedkyně Komise pro kulturu

E-mail: eva.giese@volny.cz

Mgr. Michal Petkov
předseda Komise pro životní prostředí a správu veřejných prostranství, předseda Grantové komise

E-mail: michal.petkov@gmail.com

Mgr. Kateřina Tůmová
předsedkyně Komise pro školství

E-mail: kacka.tumova@seznam.cz

Mgr. Evžen Zápotocký
člen Finančního výboru ZMČ Praha-Troja

E-mail: evzen@zapotocky.cz

Jan Foglar
člen Kontrolního výboru ZMČ Praha-Troja

E-mail: gabrielafoglar@seznam.cz