Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Úřad MČ » Povinně zveřejněné informace

Povinně zveřejněné informace

1. Název

Městská část Praha-Troja


2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha-Troja byla zřízena obecně závaznou vyhláškou hl.m.Prahy č. 21/1991 Sb.hl.m.Prahy, kterou se vydal Statut hl.m.Prahy (IV. část - o zřízení městské části Praha-Troja. V současné době je působení městské části upraveno zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou hl.m.Prahy č. 55/2000 Sb.hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.


3. Organizační struktura

Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu a seznam zřizovaných příspěvkových organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny:


4. Kontaktní spojení

Trojská 230/96
171 00 Praha 7 – Troja
ID datové schránky: 9qsbzvx

Zastupitelstvo
Kontakty


4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo:
Trojská 230/96
171 00 Praha 7 – Troja


4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad městské části Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7- Troja

Kód adresy z územně-identifikačního registru ÚIR-ADR: 547328


4.3 Úřední hodiny

Pondělí  8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Úterý   8.00 – 12.00 13.00 – 15.00 po předchozí domluvě
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 po předchozí domluvě
Pátek 8.00 -   13.00 po předchozí domluvě

4.4 Telefonní čísla

+420 284 691 121, +420 284 686 103, +420 284 686 104


4.5 Čísla faxu

+420 284 691 121


4.6 Adresa internetové stránky

http://www.mctroja.cz


4.7 Adresa e-podatelny

E-mail: info@mctroja.cz, epodatelna@mctroja.cz

Více informací na stránce elektronická podatelna.


4.8 Další elektronické adresy

Kontakty


5. Případné platby lze poukázat
  • Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.
  • 2000725369/0800 pro příjmy v hlavní činnosti
  • 9021-2000725369/0800 pro příjmy ve zdaňované činnosti
  • pokladna Úřadu městské části, Trojská 230/96, Praha7-Troja v úředních hodinách

6. IČ

45246858


7. DIČ

CZ45246858


8. Dokumenty8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Praha-Troja 2022-2026

Programove-prohlaseni-zastupitelstva-mestske-casti-praha-troja-2018 - 2022

Teze Strategie obnovy a rozvoje Troje


8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024


9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně nebo elektronicky na adresu:

Úřad městské části Praha-Troja
Trojská 230/96
171 00 Praha 7

Telefon a fax: 284 691 121
E-mail: info@mctroja.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@mctroja.cz, více informací na stránce E-podatelna.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný:

  • v úředních hodinách na podatelně Úřadu městské části Praha - Troja
  • můžete rovněž využít elektronickou podatelnu úřadu

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním do podatelny nebo zasláním poštou na adresu podatelny ÚMČ Praha-Troja. K podání opravných prostředků lze rovněž využít elektronickou podatelnu ÚMČ Praha-Troja.


12. Formuláře

Na stránce "Životní situace"


13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací

Na stránce "Životní situace"


14. Předpisy14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Městská část se řídí především těmito předpisy:

Ostatní zákony si můžete vyhledat https://www.zakonyprolidi.cz/cs/sbirka

Vyhlášky hl.m. Prahy naleznete http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/uredni_deska_a_oznameni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/?perPage=50?id=489

K fyzickému nahlédnutí jsou předpisy k dispozici na Úřadě městské části Praha-Troja v úředních hodinách nebo po domluvě.


14.2. Vydané právní předpisy

Městská část Praha - Troja vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.


15. Úhrady za poskytování informací15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad

za informace poskytované dle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím (platný od 1.1. 2018)

1. Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji (např. typ OCE 3045)

A4 jednostranné kopie 2,- Kč
oboustranné kopie 3,- Kč
A3 jednostranné kopie 4,- Kč
oboustranné kopie 5,- Kč

2. výtisk z tiskárny počítače

A4 jedna stránka 2,5,- Kč

3. Technický nosič dat

CD 20,- Kč

I. Materiálové náklady

II. Náklady na vyhledání a zpracování informací

První hodina zdarma
Za každou další hodinu  100,- Kč

III. Poštovné dle váhy

Dle sazebníku České pošty a.s..

Požadované doklady se zasílají obálkou s dodejkou.

Určující podmínky:

1. Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku.
2. Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání fotokopií z úředních spisů a přinesených písemností.
3. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.
4. Výsledná cena za poskytnuté informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku

Poznámka: Sazby poplatků dle zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích (v platném znění) nejsou tímto ceníkem dotčeny.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona nalezente na stránce Výroční zprávy


18. Informace o zpracování osobních údajů

Podrobněji na stránce: Informace o zpracování osobních údajů


Poskytnuté informace podle zákona č.106

2024

ikona doc Poskytnutí informací TR 00229-2024 výstavba na pozemcích ( DOC 783 kB )

ikona doc Poskytnutí informace TR 00231-2024 komunikace Pod Havránkou. ( DOC 780.5 kB )

ikona docx Poskytnutí informace TR 00453-2024 - nájemní smlouvy k veř. prostranství ( DOCX 688.5 kB )

ikona docx Poskytnutí informace TR 00569-2024 - služby Frank Bold ( DOCX 690.5 kB )

ikona docx Poskytnutí informace TR 00613-2024 - zápis z jednání ZMČ ( DOCX 689.1 kB )

ikona docx Poskytnutí informace TR 00716-2024- podání ke stavbám mimo MČ ( DOCX 689.4 kB )

ikona docx Poskytnutí informace TR 00762-2024 - smlouva k pozemku 1274-1 ( DOCX 689.8 kB )

ikona docx Poskytnutí informace TR 00835-2024- stavba na území MČ ( DOCX 689.8 kB )

ikona docx Poskytnutí informace TR 00922-2024 - důvodové zprávy k usnesení ZMČ ( DOCX 688.6 kB )

2023

ikona pdf Poskytnutí informace TR 01640-2023 - smlouva JRD ( PDF 186.3 kB )

ikona docx Poskytnutí informace TR 00548-2023 - dotace chov včel.docx ( DOCX 689.2 kB )

ikona docx Poskytnutí informace TR 00714-2023 - odvolání.docx ( DOCX 688.3 kB )

ikona docx Poskytnutí informace TR 01372-2022 - krajinářská studie. ( DOCX 686.2 kB )

2022

ikona docx Poskytnutí informace TR 00530-2022 - bezbariérové byty ( DOCX 686.8 kB )

ikona docx Poskytnutí informace TR 00538-2022 - způsob řešení podání ( DOCX 685.5 kB )

ikona docx Poskytnutí informace TR 00419-2022 - kácení a výsadba stromů ( DOCX 687.1 kB )

ikona docx Poskytnutí informace TR 00045-2022 - právní vztah s fyzickou osobou ( DOCX 686.1 kB )

ikona docx Poskytnutí informace TR 00015-2022 - kupní smlouva ( DOCX 685.9 kB )

2021

ikona docx Poskytnutí informace TR 01229-2021 - čestná občanství ( DOCX 685.7 kB )

ikona docx Poskytnutí informace TR 00806-2021 - otázky ( DOCX 701.4 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR00260-2021 - finanční kontrola ( DOC 675 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR00231-2021 - sp.zn. soudních sporů ( DOC 675 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR00230-2021 - smlouvy užívání veř.prostranství. ( DOC 675.5 kB )

ikona docx Poskytnutí informace TR 00200-2021 - příspěvkové organizace ( DOCX 687.3 kB )

ikona docx Poskytnutí informace TR 00174-2021 - úhrada bezdůvodného obohacení. ( DOCX 686.4 kB )

2020

ikona doc Poskytnutí informací TR01361-2020 - vstupní areál BZP ( DOC 781 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR01165-2020 - soudní spory bezdůvodné obohacení ( DOC 677.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR01085-2020 -reklamní zařízení. ( DOC 778.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR00676-2020 - privatizace majetku MČ ( DOC 690 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR00290-2020 - tajemník ( DOC 671 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR00230-2020 - poplatky za psa, útulky ( DOC 673.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR 00175-2020 -dotace ČSOP ( DOC 671 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR00356-2020 -stavební povolení ( DOC 779.5 kB )

2019

ikona doc Poskytnutí informací TR01109-2019 - Domistav a veřejné zakázky ( DOC 671.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR00946-2019 - reklama na majetku MČ ( DOC 673.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR00917-2019 - rozhodnutí ( DOC 671 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR00176-2019 - reklama ( DOC 677 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR00301-2019 - úklid veř. prostranství a veř. zeleně ( DOC 673.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR00021-2019 - moderátor ( DOC 671.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informací - kastrační program ( DOC 669.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR01135-2018 - podnájemní smlouvy ( DOC 668.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informací - kastrační program příloha ( DOC 45.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informací - počet psů ( DOC 669.5 kB )

2018

ikona doc Poskytnutí informací TR01602-2018 - kodex ( DOC 672.5 kB )

ikona pdf Poskytnutí informací TR 00198 počet zaměstnanců ( PDF 109.7 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR00870 - plánovací smlouvy ( DOC 778 kB )

ikona doc Poskytnutí informací - lanová dráha ( DOC 778.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informací - počty voličů ( DOC 777 kB )

ikona docx Poskytnutí informací - počty voličů - příloha ( DOCX 29.1 kB )

ikona doc Poskytnutí informací - dotační program na opravu bytového fondu ( DOC 670.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informací - kolektivní smlouvy ( DOC 778 kB )

2017

ikona doc Poskytnutí informací Rozhodnutí protipovodňová opatření Troja ( DOC 916 kB )

ikona doc Poskytnutí informací Problémy se škodlivými ptáky ( DOC 911 kB )

ikona doc Poskytnutí informací Daňové nedoplatky ( DOC 911 kB )

ikona doc Poskytnutí informací Mimozemšťané ( DOC 934.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informací Seznam právnických osob ( DOC 909.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informací Voličské průkazy ( DOC 909.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informací - FKVS ( DOC 911 kB )

2016

ikona doc Poskytnutí informací TR 00381 2016 ( DOC 667 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR 00700 2016 ( DOC 667.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR 00203 2016 ( DOC 665.5 kB )

ikona xls Poskytnutí informací TR 00203 2016 - příloha ( XLS 40 kB )

2015

ikona doc Poskytnutí informací TR 00565 2015.doc ( DOC 773.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR 00570 2015 ( DOC 779.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informace TR 00736 2015 ( DOC 770.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR 01529 2015 ( DOC 778 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR 00305 2015 ( DOC 773.5 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR 00910 2015 ( DOC 774 kB )

ikona doc Poskytnutí informací TR 00954 2015 ( DOC 777.5 kB )

ikona rtf Poskytnutí informací TR 01511 2015 ( RTF 51.8 kB )