Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Úřad MČ

Informace o zpracování osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Evidence obyvatel

Účel zpracování: evidence obyvatel
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující trvalý pobyt na území městské části Praha - Troja
Kategorie příjemců údajů: Ministerstvo vnitra ČR, ÚMČ Praha - Troja
Doba uchování: viz Spisový a skartační řád

Ověřování podpisů a listin

Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny
Kategorie příjemců údajů:  ÚMČ Praha - Troja
Doba uchování: viz Spisový a skartační řád

Volební seznamy

Účel zpracování: stálý seznam voličů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané městské části Praha - Troja starší 18 let
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha - Troja
Doba uchování: stále – seznam je průběžně aktualizován

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  
Kategorie subjektu údajů:  žadatelé o voličský průkaz
Kategorie příjemců údajů:  ÚMČ Praha - Troja
Doba uchování:  viz Spisový a skartační řád

Volební komise

Účel zpracování: zajištění voleb  
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha - Troja
Doba uchování: viz Spisový a skartační řád

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Účel zpracování:  poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  
Kategorie subjektu údajů:  žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů:  ÚMČ Praha - Troja
Doba uchování:  viz Spisový a skartační řád

Přestupkové řízení

Účel zpracování: řízení o přestupcích
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha - Troja, MHMP, soudy, Policie ČR
Doba uchování: viz Spisový a skartační řád

Personální a platová agenda

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených obcí, členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha - Troja, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
Doba uchování: viz Spisový a skartační řád

Evidence daní a poplatků

Účel zpracování: evidence daní a poplatků 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  
Kategorie subjektu údajů:  plátci daní a poplatků
Kategorie příjemců údajů:  ÚMČ Praha - Troja
Doba uchování:  viz Spisový a skartační řád

Publikováno: 31.01.2017