Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Městská část přijme referenta/referentku životního prostředí

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTU


Městská část Praha –Troja - Úřad městské části Praha-Troja
zastoupené tajemnicí Úřadu městské části Praha - Troja
obsazuje volné pracovní místo

 

referent/referentka životního prostředí

Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou po dobu mateřské/rodičovské dovolené stávající zaměstnankyně. Plný pracovní úvazek. Termín nástupu 15. září nebo dle dohody.

 

Sjednaný druh práce: státní správa a samospráva na úseku životního prostředí

Místo výkonu práce:  Praha - Troja

Platová třída: 10*

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, vyšší odborné vzdělání

                                     požadovaný obor: přírodovědecký, ekologický nebo správní výhodou

Další požadavky

Výhodou 

Náplň práce

Na úseku životního prostředí  vykonávání státní správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu.

V rámci samostatné působnosti vydávání vyjádření k projektovým dokumentacím v rámci územního a stavebního řízení, podíl na zpracování koncepce ochrany životního prostředí a koncepce rozvoje městské části z pohledu životního prostředí a krajiny, spravování veřejné zeleně, dětských hřišť, vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů v oblasti životního prostředí. 

Zaměstnanecké výhody:

 

Pracovní místo není vhodné pro osobu se změněnou pracovní schopností:

Nabídky se strukturovaným profesním životopisem, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností zasílejte prosím nejpozději do 8. září 2017 elektronicky na adresu markova@mctroja.cz nebo doručte do podatelny Úřadu městské části na adrese:

Úřad městské části Praha-Troja
 k rukám Ing.Ireny Markové
Trojská 96/230, 171 00 Praha 7-Troja

Bližší informace: Ing. Irena Marková,  tel.  284691121, e-mail  markova@mctroja.cz

 

* v platové třídě podle zákona. 262/2006 Sb., zákoníku práce a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

V Praze dne 14. 8. 2017  

Ing. Irena Marková
tajemnice ÚMČ Praha-Troja

Publikováno: 14.08.2017