Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Doprava

Změny v MHD od 1.9.2012

 

Od zahájení provozu v sobotu 1. září 2012 dochází v provozu Pražské integrované dopravy k výrazným změnám, které se dotknou většiny městských částí a obyvatel Prahy.
 
Městské části Praha-Troja se nejvíce dotkne změna ve vedení tramvajových linek – ulicí Trojskou pojede pouze linka č. 17. Provoz této linky bude ale též upraven. Trasa bude změněna pouze v severní části, kde nově tramvaj pojede z Kobylis k Vozovně Kobylisy. Rozsah provozu zůstává celodenní a celotýdenní, avšak v úseku Výstaviště – Vozovna Kobylisy pojedou všechny spoje pouze ve špičkách pracovních dnů (interval 4 minuty), v ostatních obdobích bude polovina spojů (tj. každý druhý) končit ve směru od centra města na Výstavišti. Mimo špičky pracovních dnů tudíž budou v úseku Výstaviště – Vozovna Kobylisy zachovány stávající intervaly (10 minut v pracovní dny dopoledne, 15 minut o víkendu přes den a 20 minut večer).
 
Linka č.14 bude jezdit v nové trase, od Masarykovo nádraží pojede přes Bílou labuť, Těšnov, Vltavskou, Dělnickou na Ortenovo náměstí. Na Ortenově náměstí dojde k přečíslování každého spoje z linky 14 na linku 24 (tj. reálně mohou cestující pokračovat dále v jízdě, ta samá tramvaj jede dále jen pod jiným číslem). Linka 24 pojede z Ortenova náměstí přes Nádraží Holešovice, Výstaviště, Strossmayerovo náměstí, Náměstí Republiky a Masarykovo nádraží dále do centra města. V opačném směru bude fungovat analogicky totéž zrcadlově obráceně.
 
S omezením provozu tramvají v Trojské ulici Městská část Praha-Troja při projednávání návrhu změn nesouhlasila. Z připomínek, které odeslala městská část radnímu Josefu Noskovi, vybíráme: Existenci dvou linek považujeme za přínosnou, resp. linka 14 umožňovala spojení s centrem města (Náměstí Republiky, Václavské náměstí, Karlovo náměstí), což u linky 17 lze pouze s přestupy. Úspory je možné docílit např. odpojením jednoho vozu brzy ráno a večer, kdy nejezdí návštěvníci Troje. Tramvajové linky jsou též hojně využívány pro dopravu nejen návštěvníků Troje, ale i místních občanů a též návštěvníků mnoha kempů, penzionů, vodáckého kanálu a cyklotrasy. Řada těchto cílů je v dosahu zastávky Trojská a dotyční lidé tak nemusejí využívat linku 112. Omezení tramvají povede ke změně cestování řady z nich metrem a linkou 112, která tak bude opět o to více vytěžována. Především po navrženém zrušení linky 14 bude cesta z centra města takto výhodnější. I pro tento důvod požadujeme zachování stávajícího počtu spojů tramvají.
V souladu s výše uvedeným by došlo omezením tramvajové dopravy přes Troju taktéž v mnoha dnech a časech k přetěžování linky 17. Především o víkendu. Další důvod pro který požadujeme zachovat stejný počet spojů tramvají jako nyní.  
Z uvedených důvodů se i nadále budeme snažit o vrácení dvou tramvajových linek do Trojské ulice.
Plné znění připomínek je v části doprava a také dále přiloženo.
 
Dochází ke změnám i u dalších tramvajových linek, do Kobylis pojedou nově linky 3 a 10 z Libně, v oblasti Holešovic bude zrušena linka 15 a nové trasy budou mít i další zdejší linky 3, 5, 8, 12, 25, 26.
 
Provoz autobusové linky 112 bude od 1. září 2012 dotčen jen minimálně. Ve večerním období mezi cca 20 – 22 hodinou dojde po celý týden k omezení spojů u linky metra C a tudíž , aby byla zachována návaznost spojů linky 112 na příjezdy metra, bude v tuto dobu upraven jízdní řád linky 112 do stejného stavu, jako byl již přes prázdniny. Tato úprava se týká celého roku.
Od 1. listopadu do března 2013 dojde na lince 112 opět k sezónní úpravě na zimní jízdní řád. V současné době se snažíme vyjednat s organizací ROPID a Hlavním městem zachování stejných intervalů jako v loňské zimě (zatím je navrženo výrazné omezení po celý týden).
 
Veškeré informace o změnách tras, intervalů a jízdních řádů linek Pražské integrované dopravy lze najít na následujících odkazech:
http://www.ropid.cz/
http://portalpid.idos.cz/
http://www.dpp.cz/                                                                                                                                                                Ing. Marková

Publikováno: 23.08.2012