Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Změna ve vedení tramvajových linek od 28. 8. 2016 a proč v Troji změna není

Od 28. 8. 2016 dochází po připomínkách veřejnosti a městských částí v provozu Pražské integrované dopravy k trvalým změnám v linkovém vedení tramvají. Trasa dvanácti linek zůstává stejná, devět linek svou trasu mění a přibývají tři nové linky. Podrobné informace naleznete na https://ropid.cz/tramvaje2016/, kde zvláště upozorňujeme na interaktivní plánek https://ropid.cz/wp-content/uploads/tramvaje2016/linky/index.html ,   v němž na pravé straně plánku po zvolení čísla linky lze zobrazit pouze trasu zvolené linky.

Městské části Praha-Troja se změny tramvajových linek nedotknou. Městská část požadovala přidání další tramvajové linky, která by spojila Troju s centrem města a zkrácení intervalů stávající linky 17, což nebylo uskutečněno. O zdůvodnění jsme požádali zpracovatele změn ROPID.

Vážení obyvatelé MČ Praha-Troja,

v oblasti městské části Praha-Troja nedochází ke změnám v tramvajové dopravě a nadále zde bude celotýdenně v provozu polovina spojů páteřní linky 17. Aktuální změny byly od počátku připravovány s důrazem na zachování současného objemu prostředků na provoz Pražské integrované dopravy a navýšení počtu spojů bylo hl. m. Prahou objednáno pouze v úsecích, kde se zejména ve špičkových obdobích vyskytovaly tramvaje, které nepobíraly cestující. Taková situace v tramvajích v Trojské ulici nenastává. Zkrácení intervalu linky 17 by nepochybně přispělo ke zlepšení komfortu přepravy v lokalitě, ale vzhledem k neexistenci obratiště v okolí zastávky Trojská by bylo nutné všechny posilové spoje vést až do zastávek Vozovna Kobylisy (v případě jiné linky na Sídliště Ďáblice). V úseku Nad Trojou – Kobylisy/Ďáblice ovšem počet cestujících provozu další linky neodpovídá. Docházelo by zde k neefektivnímu vynakládání cca dvou desítek milionů Kč ročně, které by bylo nutné získat v síti PID omezováním jiných využitějších spojů. Vzhledem k rostoucí atraktivitě MČ Praha-Troja zejména s ohledem na rekreační využití místními obyvateli, Pražany i návštěvníky metropole je snahou hl. m. Prahy aktivněji pracovat na řešení dopravní situace v oblasti. To zahrnuje i realizaci záchytného parkoviště P+R u předpolí Trojského mostu, jehož součástí by měla být i tramvajová smyčka, která by umožnila, aby v budoucnu do Troje směřovalo více tramvajových linek z centra města.

                                                                                                                             Ing. Martin Šubrt

                                                                              náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing ROPID

 

 

Publikováno: 23.08.2016