Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Výsledky pilotního projektu „Index čistoty – metodika pro stanovení čistoty veřejných prostranství“ pro MČ Praha-Troja.

 

  
 
Měření probíhalo po dobu osmi měsíců od 09/2012 do 04/2013 na těchto veřejných prostranství:
·         Tramvajová zastávka Trojská
·         Stání kontejnerů na separovaný odpad v ulici Sádky
·         Náplavka pod Trojskou lávkou
·         Veřejné prostranství v okolí přívozu v Podhoří
 
 
      
Z naměřených výsledků vyplývá, že lokalitu "Sádky" lze označit dle stanovené metodiky Indexu čistoty jako čistou lokalitu tj. stupeň 4 - 5. Lokality "Cyklostezka pod Trojskou lávkou“ a „Přívoz" dosahují hodnot mezi stupněm 3 - 4 tzn. lehce znečištěná lokalita. Pouze "tramvajová zastávka Trojská" je hodnocena jako znečištěná lokalita tj. stupeň 2 – 3 (graf 1).
Úklid chodníků a vozovky na území MČ Praha-Troja má ve své péči Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK Praha). Vedení městské části Praha-Troja již přijalo opatření k nápravě a to zajištěním úklidu, především na znečištěné lokalitě "Trojská". V rámci veřejně prospěšných prací byl přijat jeden pracovník, který zabezpečuje úklid v celé MČ Praha-Troja.
 
Při celkovém hodnocení všech sledovaných lokalit bylo zjištěno, že Troju nejvíce ohrožují graffiti s podílem 30%, dále jsou to plasty s 14%, nedopalky od cigaret s 13%, papír a nápojové kartony (12%) dle vypracované metodiky Indexu čistoty. Ostatní sledované odpady vycházejí se zanedbatelnými hodnotami nebo s hodnotami těsně pod 10% (graf 2).
 
Závěrem lze konstatovat, že vedení MČ Praha-Troja hodnotí zapojení do pilotního projektu jako přínosné a rozhodlo se tedy v něm nadále pokračovat ještě po dobu 4 měsíců tj. od 05 do 08/2013, aby získalo ucelené roční výsledky o měření čistoty veřejných prostranství. Na základě těchto dat bude možné vysledovat, jaký vliv má roční období, klimatické změny nebo zvýšená koncentrace osob na území MČ Praha-Troja na čistotu veřejných prostranství v průběhu celého roku.
 
Informace o tomto projektu jsou zveřejněny i na stránkách Magistrátu hl.m. Prahy 
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/aktuality_z_prahy/index_cistoty.html

 Uvedené grafy naleznete v tomto dokumentu:

Soubory ke stažení

vysledky-ic-publicita-web.pdf

Publikováno: 09.07.2013