Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Výluka MHD do Podhoří 21. - 22.6. a otevření křižovatky Pod Hrachovkou x K Bohnicím

Vážení občané,

zprovoznění křižovatky komunikací Pod Hrachovkou x K Bohnicím se blíží.

Jak jsme vás již informovali, Městská část Praha–Troja projednává se společností SKANSKA prodloužený termín trvání uzavírky komunikace K Bohnicím oproti původnímu termínu      18. 6. 2016.  Prodloužení termínu dodavatel vyžaduje z důvodu navýšení rozsahu prací. Na základě jednání s Prahou 7 a Prahou 8, se nakonec podařilo domluvit termín otevření úseku Salabka – Pod Hrachovkou na den 25. 6. 2016. Tímto dnem také skončí výluka BUS 236 přes ul. Na Salabce a Jiřího Jandy.

Součástí dohody je úplné uzavření komunikace Pod Hrachovkou v termínu 21. 6. od 4:00 hod. do 23. 6. do 4:00 hod. pro veškerou dopravu včetně MHD. Důvodem je provádění vrchních vrstev komunikace finišerem.

V tomto termínu zajistila městská část náhradní osobní dopravu do Podhoří mikrobusem. Náhradní doprava bude vedena od stanice Zoologická zahrada ulicí U Trojského zámku přes parkoviště na cyklotrasu a dále do konečné stanice Podhoří a zpět. Interval náhradní dopravy bude 30 minut a bude přizpůsoben tomu, aby se děti ráno dostaly včas do školy – mikrobus je zaveze až k Čechově škole. U ZOO bude možno přestoupit na 112 i na 236, které budou zkráceny k ZOO. Jízdní řád náhradní dopravy bude zveřejněn na zastávkách, na webu městské části, poslán e-mailem občanům i vhozen do schránek.

Všechna ostatní automobilová doprava bez výjimky bude vedena druhou stranou přes Prahu 8 (Bohnice). Tato varianta nakonec byla s výhradami přijatelná pro odbor dopravy Prahy 7 i Policii ČR. Prosazení možnosti jízdy po úseku cyklotrasy nebylo jednoduché.  Zaručil jsem se, že toto krátkodobé využití cyklotrasy pro náhradní dopravu za MHD nebude zneužito pro osobní automobilovou dopravu. Proto bych vás chtěl poprosit o respektování tohoto opatření, které bude trvat pouze dva dny a umožní spojení vašich spoluobčanů s Trojou, aniž by museli do stanice Zámky dojít pěšky a dále přes několikáté přestupování dojet přes Prahu 8 do trojské školy, na poštu, k lékaři apod.

Po skončení této dvoudenní výluky bude doprava v ulicích Pod Hrachovkou a K Bohnicím pokračovat do 25. 6. jako dosud. Povolenky ke vjezdu, které máte vystavené do 18.6.2016 budou platné až do 25.6.20016. Po 25.6. bude doprava na komunikaci Pod Hrachovkou stále omezena, ale dodavatel slíbil udělat vše pro to, aby autobusy MHD mohly i nadále stavbou projíždět.

Děkuji vám za pochopení.

Ing. Tomáš Bryknar

starosta

 

Publikováno: 17.06.2016