Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Všechno nejlepší v roce 2014

 

 
Dovolte mi, milí sousedé i příznivci Troje,
 
popřát vám jménem trojských zastupitelů i mých kolegů z Úřadu městské části slavnostní a klidné vánoční svátky, rodinné štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchu v novém roce 2014!
 
Přeji nám v Praze – Troji, aby příští rok byl šťastný a bez přírodních i jiných katastrof, abychom mohli věnovat více úsilí budování nových věcí spíše než likvidaci nešťastných povodňových škod.
 
Tomáš Drdácký, starosta

Publikováno: 31.12.2013