Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Projekty » Regenerace obecní zahrady

Vítáme vás v obecní zahradě neboli projekt "Regenerace obecní zahrady" byl ukončen

Projekt Regenerace obecní zahrady, který se týkal zahrady Mateřské školy Nad Kazankou a Úřadu městské části, byl na konci září úspěšně ukončen a zahrada je přístupná pro veřejnost.

Regenerace obecní zahrady zahrnovala výstavbu nových prvků zahradní architektury (mlhoviště, pergola, svinovací plachta, altán), novou výsadbu zeleně, rekonstrukci hřiště mateřské školy v západní části zahrady i opravu části obvodové zdi. Všechny tyto práce byly uskutečněny ve finančním objemu 10,276 mil. Kč. Projekt byl financován z Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost v oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území částkou 9,506 mil. Kč. Spoluúčast Městské části Praha- Troja na financování projektu byla 770 tis. Kč.

Projekt Regenerace obecní zahrady se týkal celé zaplocené zahrady kromě prostoru bývalých tenisových kurtů ve východní části zahrady, kde se nachází hřiště pouze pro mateřskou školu a není přístupné veřejnosti. 

Obyvatelé i návštěvníci městské části mohou nyní zahradu využívat v každodenním životě jako plochu pro odpočinek, trávení volného času s dětmi, setkávání se a pro širší kontakt s veřejnou správou městské části. Obyvatelé městské části mohou zahradu využívat při cestě na úřad městské části a při cestě do mateřské školy, jak tomu bylo i v minulosti. Realizace projektu však tuto skupinu návštěvníků zahrady rozšiřuje i o obyvatele, kteří zahradu mohou využít i pro jiné účely (např. právě trávení volného času).  V zahradě jsou umístěny prvky, které mohou návštěvníci zahrady využívat v rámci volnočasových aktivit. Konkrétně se jedná o altán, piknikový stůl a prostor pro grilování.

S ohledem na polohu místa realizace v sousedství trasy do zoologické a botanické zahrady mohou návštěvníci spojit cestu do těchto turistických cílů s návštěvou zahrady a odpočinkem. Zahrada zároveň představuje klidnější variantu pobytu v přírodním prostředí oproti turisticky vytížené

zoologické a botanické zahradě. Zahradu mohou využívat také zahraniční turisté, kteří jsou od jara do podzimu ubytováni v kempech a penzionech v docházkové vzdálenosti obecní zahrady.

Pro rodiny s dětmi bylo vytvořeno dětské hřiště s řadou herních prvků (např. prolézačky, hračky na pružině, herní domek). Na hřiště v západní části zahrady navazuje zahradní dvorek se šesti vyvýšenými záhony pro pěstování zeleniny a květin.

Informační tabule rozmístěné v zahradě a zaměřené na problematiku ochrany přírody a environmentální výchovu mají při návštěvě zahrady i vzdělávací funkci.

V souvislosti s realizací projektu došlo také k obnově západního vchodu do zahrady.

Zahrada bude také nově využívána pro konání veřejných společenských a kulturních akcí. První takovou akcí bude slavnostní otevření zahrady spojené s rozsvícením vánočního stromu začátkem prosince letošního roku.

Otevření zahrady pro veřejnost:  v zimním období     říjen  - březen     od 8:00 do  18:00 hodin

                                                                   v letním období     duben – září         od 7:00 do  21:00 hodin

V případě konání veřejné akce bude otevření zahrady ve zvláštním režimu, který bude uveden na pozvánce na akci.

 

Domníváme se, že tímto získala městská část příjemný prostor, který budou všichni rádi navštěvovat a tím se posílí i komunitní život v Troji.

 

 

Evropský fond pro regionální rozvoj

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

 

Publikováno: 02.10.2015