Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Sociální a bytové služby » Ostatní bytová a sociální oblast

Veřejná sbírka na pomoc Republice Haiti postižené zemětřesením

Rada hlavního města Prahy odsouhlasila usnesením č. 209 ze dne 23.2.2010 konání veřejné sbírky na pomoc Republice Haiti postižené zemětřesením. Rozhodnutím Ministerstva vnitra, odboru všeobecné správy Č.j.:MV-20369-2/VS-2010 ze dne 26.2.2010, byl podle § 26 odst. 1 a § 4 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, stanoven den zahájení veřejné sbírky Hlavního města Prahy za účelem shromáždění peněžních prostředků na pomoc Haitské republice postižené zemětřesením na den 1.3.2010.

Sbírka se bude konat na území České republiky po dobu jednoho roku. Finanční sbírka bude prováděna formou shromažďování finančních příspěvků na zvláštním bankovním účtu hl. m. Prahy č. 7777772626/6000, a také pokladničkami v místech určených k příjímání příspěvků. Těmito místy jsou kromě veřejně přístupných budov vybraných organizací i budovy úřadů městských částí Praha 1-57.

Publikováno: 05.03.2010