Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Velkoobjemové kontejnery v 2. pololetí r. 2010

 

SBĚR ODPADU v 2. pololetí r. 2010
 
Mobilní sběr nebezpečného odpadu v Troji   
zajišťují Pražské služby, a.s. : baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (nejedlé či potravinářské tuky), ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)  
6. 10. 18,10 – 18,30 hod. točna autobusu Podhoří
            18,40 – 19,00 hod. Trojská x Pod Havránkou
 
Velkoobjemové kontejnery v Troji   
soboty a neděle  (domovní odpad)
16. 10. – 17. 10.
27. 11. – 28. 11.
stanoviště: dvůr ZŠ Trojská, ul. Sádky, Pod Slabkou x Trojská, Pod Havránkou u čp. 28, Na Pazderce proti čp. 213, V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
 
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad v Troji 
(biologicky rozložitelný odpad, ornice, dřevní hmoty: pařezy, kořeny, větve)
soboty 
 
Sobota 30. 10. -  9:00 - 12:00 hod. umístění Podhoří proti čp. 280
                                                                                    (bývalá Octárna )
 
Sobota 13. 11. - 9:00 - 12:00 hod. dvůr ZŠ Trojská 110/211, P7 ( vjezd z                 
                                                         ul. Nad Kazankou )
                           13:00 - 16:00 Podhoří proti čp. 280 ( bývalá Octárna )
 
Sobota 20. 11. - 9:00 - 12:00 hod.  dvůr ZŠ Trojská 110/211,   
                                                        P7 ( z ul. Nad Kazankou )
                           13:00 - 16:00 Podhoří proti čp. 280 ( bývalá Octárna )
 

Stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu v Praze
(biologicky rozložitelný odpad, ornice, dřevní hmoty: pařezy, kořeny, větve)
maximálně 250 kg měsíčně
adresa: Praha 10, Malešice, Dřevčická 803/25, www.envis.praha-mesto.cz, Provozovatel JENA, od 1.3. do 16.12.2010, provoz po – pá 7 – 17, so 7 – 15 hod.
pro občany s trvalým pobytem v Praze zdarma (po předložení obč.průkazu),
pro podnikatele za úplatu – dle sazebníku
Veškerý odpad lze odevzdat rovněž zdarma v nejbližším Sběrném dvoře HMP Voctářova ul., Praha 8 (poblíž Libeňského mostu) po - pá 8,30 – 17 hod., so 8,30 – 15 hod. tel. 2660207299 , provozovatel: Pražské služby a.s.

Publikováno: 23.09.2010