Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Velkoobjemové kontejnery a biokontejnery v druhém pololetí roku 2011

 

Velkoobjemové kontejnery v Troji v roce 2011 (domovní odpad)
soboty a neděle 
10.9. – 11.9.
15.10. – 16.10.
19.11. – 20.11.
stanoviště:
dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
Sádky, u stání na separovaný odpad
Pod Salabkou x Trojská
Pod Havránkou u čp. 28
Na Pazderce proti čp. 213
V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
 
Velkoobjemové kontejnery v Troji v roce 2011 (bioodpad)
(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.)
sobota 5.11.:
Sádky                  9:00 – 12:00 hod.
V Podhoří          13:00 – 16:00 hod.
 
neděle 6.11.:
Na Pazderce       9:00 – 12:00 hod.
Pod Salabkou     9:00 – 12:00 hod.
 
ZŠ Trojská         13:00 – 16:00 hod.
Pod Havránkou 13:00 – 16:00 hod.

Publikováno: 02.11.2011