Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Velkoobjemové kontejnery 2. pololetí 2022

KONTEJNERY NA BIOODPAD, OBJEMNÝ ODPAD, MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, SBĚRNÝ DVŮR VOCTÁŘOVA - 2. POLOLETÍ 2022

Na obvyklá stanoviště budou od října do listopadu přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad a objemný odpad (podrobný rozpis níže). Kontejnery na bioodpad: v rámci uvedeného víkendu vždy dvě stanoviště v sobotu odpoledne od 13 do 16 hodin (ZŠ + TGSČ Trojská, V Podhoří proti č.p. 280), třetí stanoviště v neděli také odpoledne od 13 do 16 hodin (Pod Salabkou x Trojská). Kontejnery na objemný odpad jedenkrát v říjnu a jedenkrát v listopadu, vždy na 3 stanovištích.

Mimo uvedené termíny můžete každý den kromě neděle využít Sběrný dvůr Voctářova, Praha 8 - Libeň, kde mohou občané s trvalým pobytem v Praze bezplatně odevzdat většinu druhů odpadů (i nebezpečných), a za úhradu také pneumatiky. Otevřeno pondělí - pátek 8:30 až 18:00 (v zimním období do 17:00), sobota 8:30 až 15:00, více info tel. 731 909 653, web www.ipodec.cz).

VOK  BIOODPAD  -  2. pololetí 2022 (dispečink FCC tel. 724 244 105, 724 846 719)

(tráva, listí, spadané ovoce, ořez větví, neznečištěná zemina, kuchyňský odpad (zbytky ovoce, zeleniny, slupky)

Ulice / místo

Datum

Od

Do

 

     

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 15.10.2022

13:00

16:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 15.10.2022

13:00

16:00

Pod Salabkou x Trojská

Ne 16.10.2022

13:00

16:00

 

     

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 05.11.2022

13:00

16:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 05.11.2022

13:00

16:00

Pod Salabkou x Trojská

Ne 06.11.2022

13:00

16:00

 

     

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 26.11.2022

13:00

16:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 26.11.2022

13:00

16:00

Pod Salabkou x Trojská

Ne 27.11.2022

13:00

16:00

 

VOK  OBJEMNÝ ODPAD  -  2. pololetí 2022 (dispečink Ipodec tel. 493 647 931)

(nábytek, koberce, linolea, umyvadla, WC mísy, sportovní vybavení (lyže, snowboardy, kola …), velká zrcadla)

Ulice / místo

Datum

Od

Do

 

     

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 01.10.2022

8:00

12:00

Pod Salabkou x Trojská

So 01.10.2022

8:00

12:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 01.10.2022

8:00

12:00

 

 

 

 

Pod Havránkou 807/15 (u stan. tř.odpadu č. 16)

So 12.11.2022

8:00

12:00

Sádky (u stan. tříděného odpadu č.4)

So 12.11.2022

8:00

12:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 12.11.2022

8:00

12:00

 

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ V ZÁŘÍ 2022

datum - den

zastávka

Od - do

 

27.09.2022 - úterý

1. V Podhoří (točna autobusu)

     18:10 - 18:30

 
 

2. křižovatka ul. Trojská x Pod Havránkou

     18:40 - 19:00

 
         

V rámci mobilního sběru mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat ZDARMA níže uvedené odpady:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zahradní chemie, pesticidy, zářivky, teploměry a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, ředidla, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí a odmašťovací prostředky), léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách (jedlé oleje a tuku v uzavřených PET lahvích)!

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče na telefonních číslech 739 412 393 nebo 604 705 036.

Podrobnější informace a harmonogram mobilního sběru ostatních městských částí na https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/mobilni_sber_nebezp_odpadu_vPraze_2022.html

 

 

 

Publikováno: 02.09.2022