Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Velkoobjemové kontejnery 1. pololetí 2022

PŘEHLED KONTEJNERŮ NA BIOODPAD, NA OBJEMNÝ ODPAD, SBĚRNÝ DVŮR VOCTÁŘOVA, MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ

V prvním pololetí budou na obvyklá stanoviště od dubna do května přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad a objemný odpad (přesný rozpis níže). Kontejnery na BIOODPAD vždy jeden víkend v dubnu a květnu, a to dvě stanoviště v sobotu odpoledne (Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská, V Podhoří proti č.p. 280), třetí stanoviště v neděli odpoledne (Pod Salabkou x Trojská). Kontejnery na OBJEMNÝ ODPAD: duben sobota 9.4. dopoledne na třech stanovištích (Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská, Pod Salabkou x Trojská a V Podhoří proti č.p. 280), květen sobota 14.5. dopoledne na dvou stanovištích (Sádky u stanoviště na tříděný odpad, Pod Havránkou 807/15). Mimo uvedené termíny můžete využít Sběrný dvůr Voctářova, Praha 8 - Libeň, kde lze odevzdat bioodpad, objemný odpad, většinu nebezpečných odpadů, stavební odpad a suť (do 1 m3 / měsíc), elektroodpad, a za úhradu pneumatiky (otevřeno Pondělí - Pátek 8:30 až 18:00, sobota 8:30 až 15:00, telefon 731 909 653).

 

VOK  BIOODPAD  -  KVĚTEN 2022                  Tel. dispečink: 724 244 105, 724 846 719

Ulice / místo

Datum

Od

Do

 

 

 

 

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 21.5.2022

13:00

16:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 21.5.2022

13:00

16:00

Pod Salabkou x Trojská

Ne 22.5.2022

13:00

16:00

 

 

     
       

VOK  OBJEMNÝ ODPAD  -  KVĚTEN 2022

   
       

Ulice / místo

Datum

Od

Do

 

 

 

 

Pod Havránkou 807/15 (u stan. tř.odpadu č. 16)

So 14.5.2022

9:00

13:00

Sádky (u stan. tříděného odpadu č.4)

So 14.5.2022

9:00

13:00

 

 

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - TROJA V ROCE 2022

datum - den

zastávka

           den / čas,  od - do

 

MČ Praha - Troja

Po - Pá

So

25.06.2022 - sobota

1. V Podhoří (točna autobusu)

18:10 - 18:30

10:10 - 10:30

27.09.2022 - úterý

2. křiž. ul. Trojská x Pod Havránkou

18:40 - 19:00

10:40 - 11:00

 

V rámci mobilního sběru mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat ZDARMA níže uvedené odpady:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zahradní chemie, pesticidy, teploměry a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, ředidla, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí a odmašťovací prostředky), léčiva. Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách (jedlé oleje a tuku v uzavřených PET lahvích)!

NELZE ODEVZDÁVAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.

Ostatní druhy nebezpečných odpadů prosím odevzdávejte na příslušných místech zpětného odběru, případně ve sběrných dvorech.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče na telefonních číslech 739 412 393 nebo 604 705 036.

Podrobnější informace a harmonogram mobilního sběru ostatních městských částí na https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/mobilni_sber_nebezp_odpadu_vPraze_2022.html

Publikováno: 05.05.2022