Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Projekty » Regenerace obecní zahrady

Regenerace obecní zahrady před dokončením - proč projekt vznikl a na co se můžete těšit

Regenerace obecní zahrady – proč se projekt realizoval a na co se můžete těšit

Realizace projektu Regenerace obecní zahrady, který se týká zahrady Mateřské školy Nad Kazankou a Úřadu městské části, se blíží k ukončení a zahrada bude brzy otevřená pro veřejnost.

Projekt obnovy zahrady mateřské školy a úřadu městské části se začal připravovat již v roce 2009, kdy byl proveden dendrologický průzkum a konstatováno poškození několika stromů, které byly již neperspektivní a bylo by nutné je odstranit. Také drobné stavby na zahradě  - mlhoviště, pergola, dětská hřiště - byly již poškozené a v zájmu zachování bezpečnosti dětí a návštěvníků úřadu bychom museli přistoupit k jejich rekonstrukci. Obvodová zeď zahrady byla také značně poškozena a potřebovala a potřebuje nákladnou opravu. Městská část nechala zpracovat studii obnovy zahrady, která řešila nové stavby zahradní architektury, novou výsadbu zeleně, rekonstrukci hřiště mateřské školy i opravu obvodové zdi. Všechny tyto práce byly ale ve finančním objemu, který vysoce převyšoval finanční možnosti městské části. Nyní musela městská část hledat finanční zdroje.  V roce 2011 ve výzvě Nadace Proměny „Městský prostor“ požádala o nadační příspěvek. K této žádosti použila zpracovanou studii obnovy zahrady.  Přestože se naše žádost dostala do užšího kola, nebyla nakonec podpořena.  

Když byla v roce 2012 v Operačním programu Praha-Konkurenceschopnost vyhlášena 10. výzva pro oblast podpory Revitalizace a ochrana území, nechala městská část studii dopracovat na projekt pro stavební řízení a pro podání žádosti o podporu ze strukturálních fondů EU. Protože v oblasti podpory Revitalizace a ochrana území jsou podporovány aktivity pouze na veřejných prostranstvích, musel být z projektu vypuštěn prostor bývalého tenisového kurtu určeného výhradně pro mateřskou školu a oprava těch částí obvodové zdi, které nesouvisí přímo s projektem. Městská část byla v této výzvě úspěšná a projekt Regenerace obecní zahrady byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Hlavním městem Prahou celkovou částkou 11,09 miliónů Kč.  Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby byly celkové náklady stavby sníženy na 10,2 mil. Kč a spoluúčast městské části na financování stavby je 770 tis. Kč.

Po skončení projektu stále městské části zbývá opravit zbylé části obvodové zdi a zrekonstruovat hřiště mateřské školy. I na tyto práce žádá městská část o dotace.

K vlastnímu projektu: Revitalizována byla zahrada o rozloze 4 640 m2. Vegetační úpravy vycházely ze stávajícího stavu zahrady. Byly zachovány perspektivní kosterní stromy a keře, které byly doplněny novou výsadbou.

V celé zahradě byly položeny rozvody inženýrských sítí (elektro, voda, kanalizace), instalováno veřejné osvětlení a umístěny výstupy sítí (zásuvky, vodovodní kohoutky). Současně došlo k rekonstrukci vybraných současných prvků zahrady - pergola, brouzdaliště s mlhovištěm – a byla provedena oprava severní a části západní obvodové zdi.

V souvislosti s realizací projektu došlo k obnově vchodů do zahrady, které se nacházejí v západní a severní části ohradní zdi. Tím se rozšířila možnost přístupu do zahrady. V prostoru dětského hřiště byly instalovány nové herní prvky (např. prolézačky, hračky na pružině, herní domek), které budou moci využívat rodiny s dětmi. Dále byly umístěny prvky, které budou moci návštěvníci zahrady využívat v rámci volnočasových aktivit. Konkrétně se jedná o altán, piknikový stůl, prostor pro grilování.  Zároveň bude zahrada nově využívána pro konání veřejných společenských a kulturních akcí.

Doufáme, že budete tento nový prostor využívat k trávení volného času, procházkám s dětmi a potkávání se s přáteli a sousedy.

Publikováno: 20.08.2015