Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Projekty » Regenerace obecní zahrady

Projekt Regenerace obecní zahrady

Zahrada obklopující Brabcovu vilu vznikala společně s výstavbou samotné budovy v r. 1929. Některé původní vegetační prvky nebo skupiny byly časem odstraněny, jiné původní existují v torzálním stavu, další jsou z různých důvodů neperspektivní. Zahrada byla v různých částech a dobách několikrát upravena i stavebně v různé míře respektování původní koncepce, často nahodile doplněna o utilitární prvky. Vzhledem k tomu, že zahrada byla původně koncipována pro soukromé účely obyvatel vily a je proto ohraničena zdí, je v souvislosti se změnou užívání budovy potřeba provést úpravy, které ze zahrady vytvoří skutečný veřejný prostor užívaný veřejností z řad obyvatel Troje i širokého spektra návštěvníků této městské části.

Revitalizována bude celá zahrada obklopující Brabcovu vilu s výjimkou prostoru bývalého tenisového kurtu, kde se nyní nachází dětské hřiště mateřské školy. Celková plocha revitalizovaného území dosahuje 4 640 m2. Vegetační úpravy vycházejí ze stávajícího stavu zahrady. Návrh počítá se zachováním perspektivních kosterních stromů a keřů, které budou doplněny novou výsadbou.

V celé zahradě dojde k provedení rozvodů inženýrských sítí (elektro, voda, kanalizace), bude vytvořen závlahový systém a instalováno veřejné osvětlení, umístěny výstupy sítí (zásuvky, vodovodní kohoutky). Současně dojde k opravám a rekonstrukcím vybraných současných prvků zahrady (např. pergola, brouzdaliště s mlhovištěm, ohradní zeď).

V souvislosti s realizací projektu dojde k obnově vchodů do zahrady, které se nacházejí v západní a severní části ohradní zdi. Tím se rozšíří možnost přístupu do zahrady. V prostoru dětského hřiště budou instalovány nové herní prvky (např. prolézačky, hračky na pružině, herní domek), které budou moci využívat rodiny s dětmi. Dále budou umístěny také prvky, které budou moci návštěvníci zahrady využívat v rámci volnočasových aktivit. Konkrétně se bude jednat o altán, piknikový stůl, prostor pro grilování. Zároveň bude zahrada nově využívána pro konání veřejných společenských a kulturních akcí. Zahrada bude řešena jako bezbariérový prostor, kdy budou všechny její části minimálně z jednoho vchodu dostupné i pro osoby se sníženou schopností pohybu a pro kočárky.

Projekt, podle kterého bude přestavba náměstí probíhat, zpracoval pro městskou část MgA. ing.arch. Michal Fišer a Ing. Štěpán Špoula

Celkové náklady na regeneraci zahrady rekonstrukci náměstí mírně přesáhnou 13 mil. Kč, více než 11 mil. Kč z této částky ale pokryje dotace z evropských fondů, kterou městská část  získala v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 
Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Publikováno: 20.02.2015