Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Doprava

Připomínky Městské části Praha-Troja k návrhu změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola

I. Posouzení navržených změn na území MČ Troja

 1. Oceňujeme zájem na celoročním zvýšení kapacity linky 112 nasazením kloubových vozů při zachování intervalu v letním období, jak je v popise návrhu uvedeno.

 2. Oceňujeme v obecném smyslu zájem na posílení linky 236 směrem do Bohnic, ovšem nelíbí se nám stanovení takových intervalů, které ruší některé přestupy (navržený interval 20 minut znamená zrušení poloviny přestupů na linku 202!). Tento krok považujeme za nekoncepční.

 3. Nesouhlasíme se zkrácením linky 112 k ZOO jako takovým, resp. navíc se zachováním stejného počtu spojů v Podhoří bez posílení alespoň v letní sezoně. Zkrácením linky 112 dojde k úplnému přerušení spojení z Podhoří na metro do Holešovic i do Městské části jako takové (úřad, škola, lékař). Počet spojů, které zajíždějí do Podhoří je již nyní velmi nízký (linka 112 jezdila v minulosti do Podhoří i 4x za hodinu!), zejména mimo zimu je velký zájem i o spojení na přívoz a některé spoje bývají přeplněné. Od návrhu změn, mají-li být změnou k lepšímu, proto čekáváme v celkovém objemu posílení dopravy do Podhoří, nikoliv jen nic neřešící náhradu spoj za spoj, doplněnou zrušením spojení k metru. Tento návrh je zcela negativní a je v rozporu s námi už několik let udávanými požadavky na zachování linky 112 až do Podhoří, ba i posílení provozu tamtéž – viz mnoho dopisů zaslaných organizaci Ropid v letech 2011-2014 (můžeme doložit).

  Doba, po kterou diskutujeme řešení dopravy do Podhoří s občany, trvá v kuse už několik let a dobře tudíž víme, že zachování přímého spojení k metru je naprostá priorita pro každého zde bydlícího. Místní občané nesmí trpět tím, že skrze Podhoří vede přepravní proud cestujících z Bohnic přes přívoz na Prahu 6, nebo tím, že na území MČ sídlí ZOO, kam dojíždějí také vysoké počty lidí. Zvyšující se objemy cestujících přívozem či do ZOO by město mělo řešit tak, aby obsluha obyvatel Podhoří nebyla zhoršena, nikoliv naopak zrušením té hlavní základní linky, kterou obyvatelé chtějí. K doložení této situace přikládáme petici podepsanou obyvateli Podhoří, Hrachovky, Salabky a vlastníky majetku v tomto území a dále vyjádření 2 občanských sdružení v Troji

 4. Návrh změn neřeší naše dlouhodobé požadavky na zkrácení intervalu linky 17 pomocí prodloužení spojů ukončených na Výstavišti Holešovice do Kobylis (dodnes nebyla v Troji nahrazena linka 14 zrušená v roce 2012 a posílení linky 17 by tuto náhradu přijatelně řešilo).

 5. Z navržených parametrů linek není zřejmé, zda je provoz kloubových vozů na lince 112 navržen celoročně, či jen v letním období (u pracovního dne jsou nadále uváděny kloubové i standardní vozy). Pokud by měly být standardní vozy používány na lince 112 i nadále, neobsahuje pak už návrh změn zcela žádné zlepšení. Též není patrno, zda by při zkrácení linky 112 k ZOO byla zajištěna obsluha Podhoří večer a o víkendu ráno – linka 236 dnes v tuto dobu nejezdí!

  Podrobněji jsou naše stanoviska vysvětlená v řadě dopisů, zaslaných organizaci ROPID v minulosti (jak je uvedeno výše).

   

  Vzhledem k výše uvedenému posouzení, nežádáme o stažení návrhu změn, požadujeme však návrh upravit následovně:

 1. Zachovat provoz linky 112 do Podhoří. Spoje jedoucí jen k ZOO mohou být kloubové a spoje jedoucí do Podhoří se standardními vozy. Naše MČ netrvá na řešení loňského roku, kdy spoje do Podhoří byly navíc mimo jízdní řád. Mohou být jeho součástí. Reálně by tak 1-2x za hodinu jen nejel kloubový autobus, což při počtu 10-12 spojů v hodině není problém.
 2. Posílit provoz autobusů do Podhoří celkově alespoň na 4 spoje za hodinu po celý týden. Toto je možné řešit např. pouhým prodloužením druhého spoje linky 112 do hodiny od ZOO. Výsledek by byl pravidelně střídavý provoz obou linek 112 a 236 v poměru 1:1, každá v intervalu 30 minut, v součtu každých 15 minut. Náklady na tuto změnu je možné kompenzovat přes zimu, kdy postačuje provoz linky 236 do Bohnic v intervalu 30 minut jako nyní (přes zimu není nutné posílení o vložené spoje od ZOO nebo celé linky na 20 minut).
 3. V případě posílení linky 236 do Bohnic, žádáme o stanovení intervalu, který umožní zachovat stávající počet přestupů s linkou 202. Tj. ideálně interval 30 minut celý rok až do Podhoří a mimo zimu doplněný o vložené spoje jen k ZOO, v součtu po 15 minutách. Z hlediska provozu ulicí K Bohnicím toto není problém, cesta mezi Krakovem a ZOO trvá 5 minut a odstavení minibusu je možné ve středu smyčky ZOO s následným objezdem do nástupní zastávky linky 112 pro směr do Bohnic.
 4. Zachovat obsluhu Podhoří MHD denně v rozsahu jako dnes (tj. i brzy ráno a večer).
 5. Prodloužit spoje linky 17 ukončené na Výstavišti Holešovice až do Kobylis. Jedná se o kompenzaci za zrušenou linku 14 a posílení přetížených spojů linky 17.
 6. Realizovat letní jízdní řád linky 112 již od 1. března 2015, kdy začíná letní sezona v ZOO a dle zkušeností v posledních letech prudce vzrostou počty návštěvníků. Zimní jízdní řád v měsíci březnu již kapacitně nestačí.

 

V celkovém ohledu žádáme stále o stejné změny, které deklarujeme již více let (viz výše zmíněné dopisy společnosti ROPID) a vyjma linky 17 nejsou ekonomicky náročnější, než návrh společnosti ROPID. Předpokládám proto, že uvítáte naše stanovisko, které změny neodmítá, jen upravuje do podoby vyhovující našim občanům a je v souladu s řešením kvalitní dopravy do ZOO a skrze přívoz.

Uvedené připomínky byly odeslány řediteli ROPIDu, panu náměstkovi primátorky Petru Dolínkovi ( viz přiložený dopis) a paní primátorce Adrianě Krnáčové.

Publikováno: 06.02.2015