Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Projekty » ProteCHt2save - Risk assessment and sustainable protection of Cultural Heritage in changing environm

Pozvánka na konferenci - Hodnocení rizik a udržitelná ochrana kulturního dědictví v měnícím se prostředí

 

 

 

Starosta Městské části Praha - Troja si dovoluje pozvat všechny zájemce na jednodenní mezinárodní konferenci Ochrana kulturního dědictví v měnícím se prostředí, kterou spolupořádá Akademie věd ČR a Městská část Praha Troja a uskuteční se ve čtvrtek 27. června 2019 v Obecním domě.

Konference je určena odborné veřejnosti a zástupcům samospráv, referentům z úřadů městských částí, pracovníkům zabývajícím se krizovým řízením či ochranou památek v případech výjimečných živelních událostí. Naším hlavním tématem jsou povodňové situace, ale projekt je zaměřen na dopady klimatických změn obecně. Jednacím jazykem konference je čeština a angličtina, je zajištěno simultánní tlumočení.

Účast na konferenci je zdarma, v průběhu dne bude účastníkům zajištěno občerstvení, pro zájemce je po obědě připravena komentovaná prohlídka prostor Obecního domu a závěrem se rozloučíme číší vína na terase Obecního domu.

Kapacita Sladkovského sálu je omezená, proto je registrace předem nutná, prosím zašlete emailem své jméno a vaši organizaci na sekretariát konference nejpozději do pondělí 24. 6. 12:00 h.:

Ing. Barbora Přechová, prechova@itam.cas.cz , tel.: 225 443 224

 

Děkuji za Váš zájem a těším se na viděnou

Ing. Tomáš Bryknar

starosta MČ Praha – Troja

Městská část Praha – Troja

Trojská 230/96

171 00  Praha 7

 

O projektu ProteCHt2save:

Deset partnerských institucí ze sedmi evropských zemí spojilo své síly k řešení projektu Hodnocení rizik a udržitelná ochrana kulturního dědictví v měnícím se prostředí. Projekt je podporován v rámci operačního programu Interreg CENTRAL EUROPE a zaměřen na spolupráci v oblasti udržitelnosti přírodních a kulturních zdrojů pro růst ve Střední Evropě. Městská část Praha-Troja je jedním z partnerů. Cílem projektu je vyvinout proveditelné a přizpůsobitelné nástroje pro zvyšování odolnosti kulturního dědictví proti dopadům klimatických změn, např. proti rostoucímu nebezpečí povodní a přívalových dešťů či větrných bouří. Kulturní dědictví zahrnuje vedle zapsaných památek i památky rodinné a řešení projektu se zaměřuje na spolupráci se všemi vlastníky. Vyvinuté nástroje pomohou regionálním a místním složkám v přípravě opatření a evakuačních plánů pro případy nouze.

Další informace: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ProteCHt2save.html

 

 

Soubory ke stažení

ikona pdf Program mezinárodní konference 27.6.2019 ( PDF 249.4 kB )

Publikováno: 21.06.2019