Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Doprava

Obousměrná uzavírka ulice K Bohnicím od 13.10.2014

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí v pondělí 13. října 2014 plánovanou souvislou údržbu vozovky ulice K Bohnicím na Praze 7 a částečně na Praze 8. Jedná se o kompletní opravu v celém rozsahu komunikace, která je plánována do 2. listopadu 2014. 

Součástí rekonstrukce bude odstranění horní vrstvy krytu vozovky frézováním, budou opravena místa příčných a podélných trhlin a výtluků. Dále bude položen nový živičný povrch a provedeno nové vodorovné dopravní značení.

„Tato ulice je ve špatném stavu, ale do zahájení provozu Trojského mostu a ukončení rekonstrukce křižovatky ulic Trojská a Pod Lisem, jsme souvislou údržbu zahájit nemohli, a to z důvodu zachování objízdné trasy,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK a dodává; „vzhledem k předpokládanému termínu ukončení stavební sezony z klimatických důvodů, je tento termín jediným možným.

Z důvodu úplné uzavírky ulice K Bohnicím je změna v povozu linky č. 236.

Linka je rozdělena na dvě samostatné části a je provozována pouze v úsecích:

· ZÁMKY - SÍDLIŠTĚ BOHNICE - KRAKOV - POLIKLINIKA MAZURSKÁ

a

· PODHOŘÍ - ZOOLOGICKÁ ZAHRADA

Spojení mezi oblastmi Bohnic a Troje zajišťují tyto pravidelné linky:

· BUS 102, 144, 177 a 200 mezi Bohnicemi a Kobylisy

· METRO C Kobylisy - Nádraží Holešovice, TRAM 17 Kobylisy - Trojská

· BUS 112 Nádraží Holešovice - Trojská - Zoologická zahrada (Podhoří)

Odkazy na jízní řády linky č. 236:

http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/236/20141013/236_(764_2)T.pdf

http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/236/20141013/236_(582_1)Z.pdf

http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/236/20141013/236_(649_3)Z.pdf

Další podrobnosti budeme zveřejňovat ihned po jejich obdržení.

Publikováno: 09.10.2014