Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Úřad MČ » Rozpočet

Návrh Závěrečného účtu Městské části Praha-Troja za rok 2023

Připomínky k Návrhu Závěrečného účtu Městské části Praha - Troja za rok 2022 mohou občané uplatnit písemně do 22.4.2024 a to prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha – Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha-Troja nebo ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Troja dne 23. 4. 2024.

Publikováno: 08.04.2024