Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Rozvoj Troje

Návrh zadání Územního plánu hl.m.Prahy (Metropolitní plán) - připomínky může uplatnit každý do 18.4.2013

 

Hlavní město Praha zahájilo pořizování nového územního plánu. Prvním krokem při přípravě územního plánu je schválení návrhu zadání , který je zveřejněn od 15. 3. 2013 na http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/uzemni_plan/index.html.
 
Ve dvouúrovňovém pojetí územního plánu, které v případě obce Prahy umožňuje stavební zákon (č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), se jedná o návrh zadání územního plánu, který je pořizován pro celé správní území hlavního města Prahy. Aby byla jasně a nezaměnitelně odlišena tato „horní“ úroveň (celé město) od úrovně „dolní“ (vymezená část města), je v návrhu zadání užíván název – legislativní zkratka Metropolitní plán.
 
Návrh zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu)
Návrh zadání je zveřejněn od 15. 3. 2013. Připomínky k návrhu zadání může uplatnit každý do 18. 4. 2013 včetně podáním na
 
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního plánu
Jungmannova 35/29
110 21 Praha 1
 
Veřejná vyhláška o projednání návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu)
 
Další podrobnosti http://www.uppraha.cz/clanek/165/metropolitni-plan

Publikováno: 08.04.2013