Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Projekty » Periurban Parks » Projektová setkání

Mezinárodní projektové setkání v Praze-Troji

Dne 24. a 25. února hostil velký sál Trojského zámku meeting mezinárodního projektu s názvem PERIUR BAN PARKS . Projekt patří do Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERRE G IV C, který je financovaný z rozvojových fondů Evropské Unie a je zaměřen na meziregionální spolupráci v oblastech inovací, znalostní ekonomiky a ochranu životního prostředí jednotlivých regionů. Spolupráce probíhá prostřednictvím výměny zkušeností a osvědčených postupů mezi manažery příměstských parků po celé Evropě.

Účastníci diskutovali o ochraně periurbánních, tzn. příměstských, ale také městských přírodních parků. Na tyto lokality je z důvodů jejich strategického umístění na okraji měst často vyvíjen tlak kvůli nové zástavbě a vysoké návštěvnosti. Tvorbou a podporou těchto parků v místech s vysokou hustotou populace se zachová zeleň v hustě zabydlených rezidenčních oblastech a díky tomu se zvyšuje kvalita života obyvatel. Nová zástavba i nepřiměřeně vysoká návštěvnost vyvolává negativní dopad mimo jiné i na biodiverzitu a krajinný ráz. V rámci návštěvy si prohlédli i skleník Fata Morgana v Botanické zahradě a prošli se exkurzí po přírodním parku Drahaň–Troja.

PERIUR BAN PARKS vznikl z iniciativy European Federation of Natural and Rural Parks in Metropolitan and Periurban areas (FEDENATUR , Španělsko) a krajským úřadem Toskánska (Regione Toscana, Itálie). Na projektu spolupracuje 11 partnerských zemí, mezi které patří Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Skotsko, Francie, Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko a Polsko. Za českou stranu je projekt reprezentován Českou zemědělskou univerzitou v Praze a městskou částí Praha–Troja, na jejímž území se nachází převážná většina přírodního parku Drahaň-Troja, který je vhodnou oblastí splňující požadavky problematiky vedení a správy parků. Přínosem projektu je zhodnocení parku po stránce ekonomické, legislativní, sociální, ekologické na základě teritoriální analýzy, a také výměna zkušeností s partnerskými zeměmi, která by měla přispět ke zlepšení politiky řízení této přírodní oblasti. Díky vstřícnému přístupu vedení městské části se podařilo celý meeting úspěšně zorganizovat.

Více informací o projektu najdete na www.periurbanparks.eu nebo na úřadě městské části Praha-Troja.

Ing. Petra Vokurková, ČZU

Publikováno: 25.02.2012