Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Městská část Praha-Troja přijme od 1.1.2015

domovnici/níka  na denní úklid společných prostor v Domě spokojeného stáří a Domě integrované pomoci, Povltavská 20 a 21, Praha 7-Troja a nejbližšího okolí. Úklidové práce jsou spojené s dozorem nad provozem obou zařízení, který spočívá v denní kontrole stavu objektů a komunikaci s pracovníkem Úřadu městské části Praha-Troja. Dále musí uchazeč o tuto práci umět s pochopením komunikovat jak se seniory, kteří bydlí v Domě spokojeného stáří, tak s matkami a jejich dětmi v Domě integrované pomoci. Jedná se o práci na zkrácený pracovní úvazek, není požadováno mytí oken. Vhodná je osobní prohlídka. Zájemce se může přihlásit nebo podrobněji informovat na Úřadě městské části u paní Ing. Ireny Markové tel. 284691121, e-mail: markova@mctroja.cz. Přihlášku na tuto pozici společně s krátkým životopisem, ve kterém budou uvedeny reference na předcházející zaměstnání, můžete zaslat poštou nebo e-mailem do 20. prosince 2014.

 

Publikováno: 24.11.2014