Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Projekty » Místní agenda 21

MA 21 - Aktivní zapojování veřejnosti do oblasti plánování a rozhodování v roce 2013

 

Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
Šestý ročník výstavy Trojské plány VI – vernisáž  17. 1. 2013 - pravidelné pokračování výstavy plánů, záměrů a vizí v prostoru trojské kotliny, bylo jedinečnou příležitostí pro obyvatelé Troji vyjádřit své názory a připomínky k projektům realizace rozmanitých staveb v prostoru Troje. Na výstavě byl představen Strategický plán rozvoje příměstské krajiny, který vychází z projektu na podporu příměstských oblastí Periurban parks. Součástí výstavy byly i záměry MČ Praha-Troja na spásání svahu pomocí stáda ovcí a koz nebo probíhajícího projektu Troja – místa k zastavení na cyklotrase A2 a sledování čistoty veřejných prostranství Index čistoty.
Den Země 17. 5. 2013 - u příležitosti oslav svátku Dne Země se konala osvětová a informační akce o třídění odpadu a pražské přírodě. Den Země v Troji navštívilo téměř dvě stě dětí z mateřských a základních škol z Troje i Prahy 7. Děti měly možnost zúčastnit se různých her a soutěží s ekologickou tématikou a dozvědět se více o třídění odpadu. Rozmanitý program pro děti si připravili sdružení Koniklec, Ipodec – čisté město, Ekolamp s.r.o., TJ Sokol Troja a MČ Praha-Troja.
I. DISKUZNÍ FÓRUM 2013 „Vzdělávání v Trojské kotlině“ 19. 4. 2013 - akci iniciovali společně starosta MČ Praha-Troja pan Ing. arch. Tomáš Drdácký a ředitel Trojského gymnázia Mgr. Radim Jendřejas v budově místní Základní školy. Na úvod byl promítnut snímek z dílny Trojského gymnázia, který vznikal v rámci projektu Trojské trumfy pražským školám (ve spolupráci s BZ a ZOO Praha) – „Okružní procházka Trojou“. Oba protagonisté akce představili v následné prezentaci, jakou podobu má dosavadní vzdělávání na území MČ Troja.
Komentované procházky se starostou – společné procházky Trojou se starostou Městské části Praha-Troja a širokou trojskou veřejností. Smyslem byla společná revize stavu trojských lokalit, které jsou z hlediska využívání nestabilizované, často neudržované, či trpí problémy, které byly na místě diskutovány. Procházky se uskutečnily 6., 13., 20. a 27. května v Troji a 10. června v Podhoří.
Setkání se starostou 17. 6. 2013 - pravidelné setkání občanů se starostou a členy zastupitelstva. Setkání se uskutečnilo krátce po povodních, a proto hlavním tématem bylo pokračování protipovodňové ochrany Troje. Diskutovalo se také o budoucnosti Troje v rámci podnětů k Metropolitnímu plánu, ale i o aktuálních věcech, které občany zajímají.
Prázdninová otevřená kancelář starosty na zahradě úřadu – občané měli možnost bez předchozí domluvy přijít do stanu před Úřadem městské části a projednat věci, které je zajímaly nebo přicházet se svými názory, připomínkami a kritikou.
Veřejné diskuze a sběr podnětů občanů k prvním tezím Metropolitního plánu – 7., 13. a 21. 8. 2013 – k návrhu trojských lokalit
Veřejné setkání zastupitelů s občany 23. 9. 2013 – shromáždění podnětů občanů a úprava lokalit Metropolitního plánu, komentář k existujícím studiím, protipovodňová ochrana trojské kotliny
Veřejné setkání k dopravě v Troji 21. 10. 2013 – byl představen stav automobilové dopravy v Troji po otevření Městského okruhu Blanka a nového Trojského mostu v létě 2014 a možná konkrétní opatření pro usměrnění průjezdné (tranzitní) dopravy v Troji. V druhé části setkání odpovídal starosta na konkrétní dotazy a zaznamenal řadu podnětů, připomínek a kritiky.
Se všemi uvedenými aktivitami se mohli občané seznámit během roku na stránkách časopisu TROJA nebo na těchto webových stránkách.

Publikováno: 05.11.2013