Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Trojská kotlina

MA 21 - Aktivní zapojování veřejnosti do oblasti plánování a rozhodování v roce 2012

Přehled plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování) během roku 2012:

Vernisáž výstavy Trojské plány V (12. 1. 2012) - pravidelné pokračování výstavy plánů, záměrů a vizí v prostoru trojské kotliny, bylo jedinečnou příležitostí pro obyvatelé Troji vyjádřit své názory a připomínky k projektům realizace rozmanitých staveb v prostoru Troje. Součástí výstavy byly i záměry MČ Praha-Troja na regeneraci zahrady Brabcovy vily, přestavbu Schückovy vily, nebo záměr na spásání svahu pomocí stáda ovcí a koz. Na vernisáži byly také sbírány náměty na podobu připravovaného dětského hřiště.
 
Vernisáž výstavy Trojské plány studenti pro Troju (9. 2. 2012) - pravidelné pokračování výstav studentských projektů v prostoru trojské kotliny spojené s možností debatovat o vystavených projektech, které vytvořili studenti z vysokých škol ČVUT a ČZU.
 
První setkání o přírodním parku Drahaň-Troja (13. 3. 2012) - pracovní setkání o podobě a managementu přírodním parku Drahaň-Troja, který se z velké části nachází na území MČ Praha-Troja. Na setkání se sešli zástupci jak z řad obyvatel Troje, tak i organizací, které působí v Troji a blízkém okolí. Společně byl stanovený hlavní cíl a směr, kam by se měl ubírat rozvoj a následná podoba území. Na závěr byl ponechán široký prostor pro diskuzi všech zúčastněných stran.
 
Index čistoty – kulatý stůl (5. 6. 2012) Na Setkání u kulatého stolu 5. června 2012 měla veřejnost možnost blíže se seznámit s projektem zaměřeným na monitorování čistoty veřejných prostranství v MČ Praha-Troja. Veřejná prostranství zahrnutá do projektu byla vybrána pomocí ankety, která byla distribuována mezi děti na místní základní škole, na www stránkách MČ Praha-Troja a k vyzvednutí na Úřadu MČ Praha-Troja. Veřejnost se podílela na výběru monitorovaných lokalit a také na samotném hodnocení čistoty na vybraných lokalitách.
 
Druhé pracovní setkání o přírodním parku Drahaň-Troja (26. 9. 2012) – navázání na úspěšné první setkání o přírodním parku z března letošního roku. Opět se na setkání sešli zástupci z řad obyvatelů Troje, okolních městských částí i zástupců organizací působících na území MČ Praha-Troja a okolí. Na setkání byly představeny výsledky z prvního setkání a nový dokument Strategický plán rozvoje trojské kotliny, který zde mohli přítomní připomínkovat a doplňovat. Hostem na setkání byl také starosta MČ Praha-Ďáblice, který má zájem na spolupráci obou městských částí.
 
Veřejné debaty se starostou - veřejná debata zaměřená na stav a údržbu veřejných prostranství v Troji (9. 6. 2012) a veřejná debata o podobě území podél řeky v Podhoří (7. 11. 2012). Dvě veřejné debaty zaměřeny vždy na určitou část území. Např. hlavním tématem debaty v Podhoří byla podoba prostoru kolem řeky, kde se nyní nachází zahrádkářská kolonie. Cílem debaty bylo zjistit, jakou vizi o území mají místní obyvatelé a nájemci zahrádek.
 
Prázdninová otevřená kancelář starosty na zahradě úřadu – Občané měli možnost bez předchozí domluvy přijít do stanu před Úřadem městské části a projednat věci, které je zajímaly nebo přicházet se svými názory, připomínkami a kritikou.
 
Zažít město jinak – Součástí sousedské slavnosti Zažít město jinak bylo setkání občanů i turistů s panem starostou na náplavce u řeky. Kromě získání informací o dění a záměrech v Troji, měli obyvatelé i kolemjdoucí možnost podílet se na designu informačních tabulí podél cyklotrasy A2, které bude instalovat nadace Partnerství ve spolupráci s hl. m. Prahou.

Publikováno: 08.11.2012