Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Kontejnery na odpad, mobilní sběr nebezpečných odpadů, sběrné dvory v 2. pololetí 2023

KONTEJNERY NA BIOODPAD, OBJEMNÝ ODPAD, MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, SBĚRNÉ DVORY - 2. POLOLETÍ 2023

Na obvyklá stanoviště budou od října do listopadu přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad a objemný odpad. Kontejnery na bioodpad: v rámci uvedeného víkendu vždy dvě stanoviště v sobotu (ZŠ + TGSČ Trojská, V Podhoří proti č.p. 280), třetí stanoviště v neděli (Pod Salabkou x Trojská). Kontejnery na objemný odpad – termíny ještě nejsou stanoveny.

Mimo uvedené termíny můžete každý den kromě neděle a svátků využít kterýkoli SBĚRNÝ DVŮR hl.m.Prahy, kde mohou občané s trvalým pobytem v Praze bezplatně odevzdat většinu druhů odpadů (i nebezpečných), NOVĚ VČETNĚ PNEUMATIK (bližší informace, např. ohledně možného omezení odběru https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pneumatiky_na_sbernych_dvorech_muzete.html, aktuální situaci doporučujeme předem ověřit na kontaktním telefonu daného SD).

Po uzavření SD Voctářova jsou nejblíže:

- Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany (areál Pražských služeb), tel. 739 682 180

- Ďáblická 791/89, Praha 8 - Ďáblice (areál FCC Regios), tel. 720 984 402

- Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice, tel. 736 518 204

PROVOZNÍ DOBA pondělí - pátek 8:30 až 18:00 (v zimním období do 17:00), sobota 8:30 až 15:00. Více informací a kompletní seznam na webu, odstavec Sběrné dvory, odkaz „Dynamická mapa“ nebo „Seznam SD“: https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/mapy_a_seznamy

 

VOK  BIOODPAD  -  2. pololetí 2023 (dispečink FCC tel. 724 244 105, 724 846 719)

(tráva, listí, spadané ovoce, ořez větví, neznečištěná zemina, kuchyňský odpad (zbytky ovoce, zeleniny, slupky)

Ulice / místo

Datum

Od

Do

 

     

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 14.10.2023

09:00

12:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 14.10.2023

09:00

12:00

Pod Salabkou x Trojská

Ne 15.10.2023

13:00

16:00

 

     

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 04.11.2023

13:00

16:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 04.11.2023

13:00

16:00

Pod Salabkou x Trojská

Ne 05.11.2023

13:00

16:00

 

     

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 25.11.2023

09:00

12:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 25.11.2023

09:00

12:00

Pod Salabkou x Trojská

Ne 26.11.2023

13:00

16:00

 

VOK  OBJEMNÝ ODPAD  -  2. pololetí 2023 (dispečink Ipodec tel. 724 240 941)

(nábytek, koberce, linolea, umyvadla, WC mísy, sportovní vybavení (lyže, snowboardy, kola …), velká zrcadla)

Ulice / místo

Datum

Od

Do

 

 

 

 

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

Čt 12.10.2023

15:00

19:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

Čt 12.10.2023

15:00

19:00

 

 

 

 

Pod Salabkou x Trojská

So 21.10.2023

9:00

13:00

Sádky (u stan. tříděného odpadu č.4)

So 21.10.2023

9:00

13:00

 

 

 

 

Pod Havránkou 807/15 (u stan. tř.odpadu č. 16)

Čt 26.10.2023

15:00

19:00

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 28.10.2023

9:00

13:00

 

Ulice / místo

Datum

Od

Do

 

 

 

 

Pod Salabkou x Trojská

Čt 9.11.2023

15:00

19:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 11.11.2023

9:00

13:00

 

 

 

 

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

St 15.11.2023

15:00

19:00

Sádky (u stan. tříděného odpadu č.4)

St 15.11.2023

15:00

19:00

 

 

 

 

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

Čt 30.11.2023

15:00

19:00

Pod Havránkou 807/15 (u stan. tř.odpadu č. 16)

So 2.12.2023

9:00

13:00

 

 

 

 

Pod Salabkou x Trojská

Čt 14.12.2023

15:00

19:00

 

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ V ZÁŘÍ 2023

datum - den

zastávka

Od - do

 

26.09.2023 - úterý

1. V Podhoří (točna autobusu)

     18:10 - 18:30

 
 

2. křižovatka ul. Trojská x Pod Havránkou

     18:40 - 19:00

 
         

V rámci mobilního sběru mohou občané hl.m. Prahy odevzdávat ZDARMA tyto odpady:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zahradní chemie, pesticidy, teploměry a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, ředidla, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí a odmašťovací prostředky), léčiva. Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách (jedlé oleje a tuku v uzavřených PET lahvích)!

NELZE ODEVZDÁVAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. Ostatní druhy nebezpečných odpadů prosím odevzdávejte na příslušných místech zpětného odběru, případně ve sběrných dvorech.

V případě, že svozové vozidlo (obrázek níže) nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, volejte řidiče na tel.č. 284 098 887 nebo 284 098 888 (pevná linka přesměrovaná na mobil řidiče). Podrobnější informace včetně kompletního harmonogramu pro všechny městské části najdete na

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/mobilni_sber_nebezp_odpadu_vPraze_2023.html

NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE

Potřebujete se zbavit věcí, které jsou stále funkční a někomu mohou ještě posloužit? Dejte jim druhou šanci a předejte je na vybraných sběrných dvorech do tzv. RE - USE POINTŮ! Najdete je zatím na 5 sběrných dvorech, z výše uvedených (z Troje nejdostupnějších) pak v areálu Pražských služeb ve Vysočanech, Pod Šancemi 444/1.

Vaše funkční předměty, které již nevyužijete (nábytek, sportovní vybavení, kočárky, zdravotní pomůcky, nádobí, knihy, hračky, apod.) lze odevzdat do speciálních kontejnerů. Proškolená obsluha je posoudí, zdokumentuje a postará se o jejich správné uskladnění. Následně je zanese do aplikace, kde se nejdříve zobrazí partnerským organizacím – neziskovým organizacím, městské nábytkové bance, sociálním odborům města a dalším. Ty, které nevyužijí tyto organizace, si mohou lidé následně rezervovat ve veřejně přístupné části aplikace a poté zdarma vyzvednout. V případě nábytku, bytového vybavení, domácích potřeb a některých elektrospotřebičů můžete také kontaktovat přímo Nábytkovou banku Praha http://nabytkovka.cz/.

Více informací na stránkách https://reuse.praha.eu/https://praho.nevyhazujto.cz/.

 

 

Publikováno: 08.08.2023