Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Kontejnery na odpad, mobilní sběr nebezpečných odpadů, sběrné dvory v 1. pololetí r. 2024

KONTEJNERY NA BIOODPAD, NA OBJEMNÝ ODPAD, SBĚRNÉ DVORY, MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ

Stejně jako v minulosti budou na obvyklá stanoviště od dubna do června přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad a objemný odpad. Kontejnery na BIOODPAD dvě stanoviště v sobotu dopoledne (Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská, V Podhoří proti č.p. 280), třetí stanoviště v neděli odpoledne (Pod Salabkou x Trojská), obvykle druhý víkend v měsíci (kromě dubna, kdy je „nedělní“ termín o týden dříve, než „sobotní“). Kontejnery na OBJEMNÝ ODPAD: harmonogram ještě není stanoven. Mimo uvedené termíny můžete využít SBĚRNÉ DVORY, nejbližší Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany (areál Pražských služeb), tel. 739 682 180 (zde najdete i RE-USE point pro odevzdání věcí, které je škoda vyhodit a mohou někomu ještě posloužit - takové můžete nabídnout i přes www.nevyhazujto.cz), nebo Ďáblická 791/89, Praha 8 - Ďáblice (areál FCC Regios), tel. 720 984 402, kde lze odevzdat bioodpad, objemný odpad, většinu nebezpečných odpadů, stavební odpad a suť (do 1 m3 / měsíc), elektroodpad, i pneumatiky.

 

VOK  BIOODPAD  -  1. pololetí 2024 (dispečink FCC tel. 724 244 105, 724 846 719)

tráva, listí, spadané ovoce, ořez větví, neznečištěná zemina, kuchyňský odpad (zbytky ovoce, zeleniny, slupky)

Ulice / místo

Datum

Od

Do

Pod Salabkou x Trojská

Ne 7.4.2024

13:00

16:00

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 13.4.2024

09:00

12:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 13.4.2024

09:00

12:00

 

 

 

 

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 11.5.2024

09:00

12:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 11.5.2024

09:00

12:00

Pod Salabkou x Trojská

Ne 12.5.2024

13:00

16:00

 

 

 

 

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 8.6.2024

09:00

12:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 8.6.2024

09:00

12:00

Pod Salabkou x Trojská

Ne 9.6.2024

13:00

16:00

 

 

 

 

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 13.7.2024

09:00

12:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 13.7.2024

09:00

12:00

Pod Salabkou x Trojská

Ne 14.7.2024

13:00

16:00

 

VOK  OBJEMNÝ ODPAD  -  1. pololetí 2024 (dispečink Ipodec tel. 724 240 941)

nábytek, koberce, linolea, umyvadla, WC mísy, sportovní vybavení (lyže, snowboardy, kola …), velká zrcadla

TERMÍNY JEŠTĚ NEJSOU STANOVENY

 

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - TROJA V ROCE 2024

 

datum - den

zastávka

           den / čas,  od - do

 

MČ Praha - Troja

Úterý, středa

So

27.03.2024 - středa

1. křiž. ul. Trojská x Pod Havránkou

18:00 - 18:20

11:00 - 11:20

22.06.2024 - sobota

2. V Podhoří (točna autobusu)

18:25 - 18:45

11:25 - 11:45

24.09.2024 - úterý

 

 

 

V rámci mobilního sběru mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat ZDARMA níže uvedené odpady:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zahradní chemie, pesticidy, teploměry a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, ředidla, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí a odmašťovací prostředky), léčiva. Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách (jedlé oleje a tuku v uzavřených PET lahvích)!

NELZE ODEVZDÁVAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení, pneumatiky apod.

Ostatní druhy nebezpečných odpadů prosím odevzdávejte na příslušných místech zpětného odběru, případně ve sběrných dvorech.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče na telefonních číslech 284 098 887 nebo 284 098 888 (pevná linka přesměrovaná na mobil řidiče).

Podrobnější informace a kompletní harmonogram najdete na webu hlavního města https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/mobilni_sber_nebezp_odpadu_vPraze_2024.html

JAK NALOŽIT S ROSTLINNÝM BIOODPADEM ZE ZAHRÁDKY A Z KUCHYNĚ?

Pokud ještě nemáte svoji hnědou BIOPOPELNICI, určitě si ji pořiďte. Dobře poslouží jak na rostlinný bioodpad z domácnosti (kuchyně), tak i na menší množství odpadu z údržby zahrady. Pro plátce poplatku za směsný odpad je tato služba bezplatná, bližší informace se dozvíte a vše potřebné (včetně žádosti) vyřídíte na https://bioodpad.praha.eu/, nebo můžete kontaktovat společnost Ipodec - čisté město, a.s., Bešťákova 457/5, Praha 8, tel. 493 647 931.

Publikováno: 24.01.2024