Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Kontejnery na odpad, mobilní sběr nebezpečných odpadů, sběrné dvory v 1. pololetí r. 2024

KONTEJNERY NA BIOODPAD, NA OBJEMNÝ ODPAD, SBĚRNÉ DVORY, MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ

Stejně jako v minulosti budou na obvyklá stanoviště od dubna do června přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad a objemný odpad. Kontejnery na BIOODPAD dvě stanoviště v sobotu dopoledne (Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská, V Podhoří proti č.p. 280), třetí stanoviště v neděli odpoledne (Pod Salabkou x Trojská), obvykle druhý víkend v měsíci (kromě dubna, kdy je „nedělní“ termín o týden dříve, než „sobotní“). Kontejnery na OBJEMNÝ ODPAD: harmonogram ještě není stanoven. Mimo uvedené termíny můžete využít SBĚRNÉ DVORY, nejbližší Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany (areál Pražských služeb), tel. 739 682 180 (zde najdete i RE-USE point pro odevzdání věcí, které je škoda vyhodit a mohou někomu ještě posloužit - takové můžete nabídnout i přes www.nevyhazujto.cz), nebo Ďáblická 791/89, Praha 8 - Ďáblice (areál FCC Regios), tel. 720 984 402, kde lze odevzdat bioodpad, objemný odpad, většinu nebezpečných odpadů, stavební odpad a suť (do 1 m3 / měsíc), elektroodpad, i pneumatiky.

 

VOK  BIOODPAD  -  1. pololetí 2024 (dispečink FCC tel. 724 244 105, 724 846 719)

tráva, listí, spadané ovoce, ořez větví, neznečištěná zemina, kuchyňský odpad (zbytky ovoce, zeleniny, slupky)

Ulice / místo

Datum

Od

Do

Pod Salabkou x Trojská

Ne 7.4.2024

13:00

16:00

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 13.4.2024

09:00

12:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 13.4.2024

09:00

12:00

       

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 11.5.2024

09:00

12:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 11.5.2024

09:00

12:00

Pod Salabkou x Trojská

Ne 12.5.2024

13:00

16:00

       

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 8.6.2024

09:00

12:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 8.6.2024

09:00

12:00

Pod Salabkou x Trojská

Ne 9.6.2024

13:00

16:00

       

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 13.7.2024

09:00

12:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 13.7.2024

09:00

12:00

Pod Salabkou x Trojská

Ne 14.7.2024

13:00

16:00

 

VOK  OBJEMNÝ ODPAD  -  1. pololetí 2024 (dispečink Ipodec tel. 724 240 941)

nábytek, koberce, linolea, umyvadla, WC mísy, sportovní vybavení (lyže, snowboardy, kola …), velká zrcadla

Ulice / místo

Datum

Od

Do

       

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 27.4.2024

9:00

13:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 27.4.2024

9:00

13:00

       

Pod Salabkou x Trojská

Čt 2.5.2024

15:00

19:00

       

Sádky (u stan. tříděného odpadu č.4)

So 18.5.2024

9:00

13:00

Pod Havránkou 807/15 (u stan. tř.odpadu č. 16)

So 18.5.2024

9:00

13:00

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

Čt 30.5.2024

15:00

19:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

Čt 30.5.2024

15:00

19:00

       

Sádky (u stan. tříděného odpadu č.4)

Čt 13.6.2024

15:00

19:00

Pod Havránkou 807/15 (u stan. tř.odpadu č. 16)

Čt 13.6.2024

15:00

19:00

       

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 22.6.2024

9:00

13:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 22.6.2024

9:00

13:00

       

Pod Salabkou x Trojská

So 29.6.2024

9:00

13:00

 

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - TROJA V ROCE 2024

 

datum - den

zastávka

           den / čas,  od - do

 

MČ Praha - Troja

Úterý, středa

So

27.03.2024 - středa

1. křiž. ul. Trojská x Pod Havránkou

18:00 - 18:20

11:00 - 11:20

22.06.2024 - sobota

2. V Podhoří (točna autobusu)

18:25 - 18:45

11:25 - 11:45

24.09.2024 - úterý

 

 

 

V rámci mobilního sběru mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat ZDARMA níže uvedené odpady:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zahradní chemie, pesticidy, teploměry a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, ředidla, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí a odmašťovací prostředky), léčiva. Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách (jedlé oleje a tuku v uzavřených PET lahvích)!

NELZE ODEVZDÁVAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení, pneumatiky apod.

Ostatní druhy nebezpečných odpadů prosím odevzdávejte na příslušných místech zpětného odběru, případně ve sběrných dvorech.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče na telefonních číslech 284 098 887 nebo 284 098 888 (pevná linka přesměrovaná na mobil řidiče).

Podrobnější informace a kompletní harmonogram najdete na webu hlavního města https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/mobilni_sber_nebezp_odpadu_vPraze_2024.html

JAK NALOŽIT S ROSTLINNÝM BIOODPADEM ZE ZAHRÁDKY A Z KUCHYNĚ?

Pokud ještě nemáte svoji hnědou BIOPOPELNICI, určitě si ji pořiďte. Dobře poslouží jak na rostlinný bioodpad z domácnosti (kuchyně), tak i na menší množství odpadu z údržby zahrady. Pro plátce poplatku za směsný odpad je tato služba bezplatná, bližší informace se dozvíte a vše potřebné (včetně žádosti) vyřídíte na https://bioodpad.praha.eu/, nebo můžete kontaktovat společnost Ipodec - čisté město, a.s., Bešťákova 457/5, Praha 8, tel. 493 647 931.

Publikováno: 05.03.2024