Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Kontejnery na bioodpad, mobilní sběrný dvůr a nebezpečný odpad v červnu 2021

KONTEJNERY NA BIOODPAD, MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR, MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ – aktualizace červen 2021

 

Na obvyklá stanoviště budou v červnu přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad a objemný odpad (podrobný rozpis níže). Kontejnery na bioodpad: dvě stanoviště v sobotu 19.6. odpoledne od 13 do 16 hodin (Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská, V Podhoří proti č.p. 280), třetí stanoviště v neděli 20.6. také odpoledne od 13 do 16 hodin (Pod Salabkou x Trojská). Mobilní sběrný dvůr (společné přistavení 4 kontejnerů, a to na bioodpad, objemný odpad, stavební odpad (suť) a dřevo) bude k dispozici v neděli 27.6. od 9 do 15 hodin na stanovišti Sádky, u stanoviště na tříděný odpad. Mimo uvedené termíny můžete využít Sběrný dvůr Voctářova, Praha 8 - Libeň, kde kromě bioodpadu a objemného odpadu lze odevzdat také většinu nebezpečných odpadů, stavební odpad a suť (do 1 m3 / měsíc), elektroodpad, a za úhradu pneumatiky (otevřeno Pondělí - Pátek 8:30 až 18:00, sobota 8:30 až 15:00, tel. 731 909 653).    

 

VOK  BIOODPAD  -  červen 2021

     
       

Ulice / místo

Datum

Od

Do

 

 

 

 

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

So 19.06.2021

13:00

16:00

V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)

So 19.06.2021

13:00

16:00

Pod Salabkou x Trojská

Ne 20.06.2021

13:00

16:00

 

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR  -  červen 2021

(společné přistavení 4 kontejnerů – na bioodpad, objemný odpad, stavební odpad (suť) a dřevo)

 

 

       

Ulice / místo

Datum

Od

Do

 

 

 

 

Sádky (u stan. tříděného odpadu č.04)

Ne 27.6.2021

9:00

15:00

         

 

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ V ROCE 2021

datum - den

zastávka

den / čas,  od - do

 

MČ Praha - Troja

Po - Pá

So

26.06.2021 - sobota

1. V Podhoří (točna autobusu)

18:10 - 18:30

11:10 - 11:30

29.09.2021 - středa

2. křižovatka ul. Trojská x Pod Havránkou

18:40 - 19:00

11:40 - 12:00

 

V rámci mobilního sběru mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat ZDARMA níže uvedené odpady:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zahradní chemie, pesticidy, zářivky, teploměry a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, ředidla, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí a odmašťovací prostředky), léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách (jedlé oleje a tuku v uzavřených PET lahvích)!

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče na telefonních číslech 739 412 393, 731 686 777 nebo 602 485 324.

Podrobnější informace a harmonogram mobilního sběru ostatních městských částí na https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/mobilni_sber_nebezp_odpadu_vPraze_2021.html

 

Publikováno: 24.05.2021