Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Index čistoty v MČ Praha - Troja

 

Vážení spoluobčané,
v srpnu loňského roku nezisková organizace MCN, o.p.s., se kterou naše městská část spolupracuje, zorganizovala studijní cestu do Švýcarska. Cesta sloužila k výměně zkušeností v oblasti životního prostředí mezi starosty českých a švýcarských měst. Účastníci měli mimo jiné možnost se seznámit se způsobem hodnocení čistoty švýcarských měst, s tak zvaným Indexem čistoty. Tento postup se jevil natolik zajímavým, že společnost MCN, o.p.s. připravila projekt, který by švýcarské zkušenosti pomohl uplatnit i v našich podmínkách. Projekt získal podporu v rámci grantového systému Magistrátu hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí.
Index čistoty, jehož metodiku bychom rádi s vaší pomocí ověřili, je již od roku 2000 běžnou praxí v některých švýcarských městech (Basilej, Bern, Curych). Statistiky ukazují, že Index čistoty přispívá k udržování čistoty ve městech.
Naše městská část využila příležitost se do této aktivity zapojit, protože nezávislé hodnocení čistoty veřejných prostranství umožní snáze úklidové práce naplánovat, ohodnotit jejich kvalitu a v konečném důsledku může přinést i úsporu peněz, které na úklid musíme vynakládat.  
Při stanovení Indexu čistoty se hodnotí znečištění ze dvou hledisek. Posuzuje se nejen množství odpadů v dané lokalitě, ale také i jeho závažnost. Jistě se shodneme na tom, že hůř vnímáme, když na chodníku zůstane pozůstatek po venčení psa neukázněným majitelem, než když na něm bude ležet opadané listí.
Jak míru závažnosti jednotlivých odpadů, tak místa, kde bude měření probíhat, nám můžete pomoci určit. Velmi oceníme, věnujete-li čas vyplnění elektronického on-line dotazníku www.jspconsult.cz/ic-pt.
Zajímá vás, jak se stanoví Index čistoty v praxi a kde konkrétně bude jeho měření probíhat? Měli byste zájem stát se kontrolorem Indexu čistoty? Přijďte se s projektem blíže seznámit na kulatý stůl,www.mcn.cz/e_download.php který se bude konat dne 5.6.2012 od 16 hod. v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha - Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja.
Vaše názory jsou pro nás velmi důležité.

Publikováno: 24.04.2012