Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Projekty » Periurban Parks » Projektová setkání

Druhé pracovní setkání o přírodním parku Drahaň – Troja

Po krátkém uvítání moderátorkou večera paní Ivanou Adámkovou si úvodní slovo vzal prof. Josef Kozák, který setkání uvedl a zároveň nás seznámil s průběhem končícího projektu Periurban Parks. Poté pan starosta Ing. arch. Tomáš Drdácký představil aktivity, které se v rámci projektu uspořádaly během roku 2012. Hana Bernardová a Štěpán Špoula následně představili příklady dobré praxe ze zahraničí. Blok uzavřel Štěpán Špoula, který přednesl koncept Strategického plánu příměstské krajiny trojské kotliny. Po krátké přestávce následovala přínosná debata nad konceptem a z diskuze vznikly nové náměty i připomínky pro dopracování konceptu Strategického plánu příměstské krajiny trojské kotliny. Na setkání se sešli zástupci různých organizací, obyvatel Troje nebo pan starosta z MČ Praha-Ďáblice Miloš Růžička. Všem zúčastněným děkujeme za účast i cenné připomínky a náměty.

Foto ze setkání naleznete na www.facebook.com/MCTroja

 

Publikováno: 26.09.2012