Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Kultura a volný čas

Dny evropského dědictví v Troji

Znak1.gif               

 

Dny evropského dědictví

Městská část Praha – Troja

Vážení návštěvníci Troje,

letošní program Dnů evropského dědictví zahájíme 15.9.2018 v 10 hodin v Památkové osadě rybáře. V 11 hodin se budete moci zúčastnit komentované procházky.

Tomáš Drdácký, garant Dne otevřených památek v Troji

Zahrada Brabcovy vily – obecní zahrada

Adresa:
Trojská 230/96, Praha – Troja

V létě 2015 byla dokončena regenerace zahrady, která obklopuje Brabcovu vilu, dnešní sídlo Úřadu MČ Praha – Troja a mateřské školy.

Jedním ze záměrů projektu bylo vytvořit z dosud tranzitní zahrady prostor, který bude poskytovat příležitosti pro trávení volného času, setkávání lidí různých generací a posilování komunitního života. Celková plocha revitalizovaného území dosahuje 4 640 m2. Troja je často nazývaná čtvrtí v zeleni, což je založeno na historickém urbanistickém vývoji, kdy se soubor několika menších osad rozšířil zástavbou vil s rozlehlými zahradami a z Troje tak vzniklo vilové předměstí bez klasického náměstí, parku nebo podobného veřejného prostoru.

Zahrada obklopující Brabcovu vilu vznikala společně s výstavbou samotné budovy v r. 1929. Některé původní vegetační prvky nebo skupiny byly časem odstraněny, jiné původní existovaly v torzálním stavu, další byly z různých důvodů neperspektivní. Zahrada byla v různých částech a dobách několikrát upravena i stavebně a v různé míře respektovala původní koncepci, často byla nahodile doplněna o utilitární prvky. Začátkem druhé světové války byla vila zabrána organizací Hitlerjugend. V této souvislosti část zahrady zanikla výstavbou protileteckého krytu. Vzhledem k tomu, že zahrada byla původně koncipována pro soukromé účely obyvatel vily a byla ohraničena zdí. V souvislosti se změnou užívání budovy bylo potřeba provést úpravy, které ze zahrady vytvořily skutečný veřejný prostor užívaný veřejností z řad obyvatel Troje i širokého spektra návštěvníků městské části.

Mezi současné uživatele zahrady patří úřad MČ Praha – Troja a mateřská škola, sídlící v objektu uprostřed zahrady. Tím došlo ke změně účelu využití zahrady na veřejný prostor (obecní zahradu), čemuž však neodpovídalo uspořádání a stav zahrady. V roce 2008 byla zahrada vytipována na základě dotazníkového šetření jako prostor pro přeměnu ve veřejný prostor s definovanou funkcí. Na základě toho byla zahrada zařazena do koncepčního materiálu Krajinářská studie Praha – Troja, který byl schválen Zastupitelstvem MČ v r. 2012. Na tyto aktivity navazovala příprava žádosti o dotaci z Operačního programu konkurenceschopnost, kterou MČ Praha – Troja v roce 2013 získala.

Památka běžně přístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2018 otevřeno:
8.9. - 16.9.2018 07:00 – 21:00 hod.

Vstupné: zdarma

Setkání a komentovaná prohlídka historické zahrady Brabcovy vily začne 15. 9.2018 ve 14:00 hodin.

Osada Rybáře

Adresa:
Povltavská 21/42, Praha – Troja

Bývalá rybářská osada Rybáře, ze které se dochovalo pouze pár posledních stavení, byla prohlášena za památkovou zónu v roce 1991.

Její výjimečnost spočívá především v tom, že je posledním dokladem osad tohoto typu v Praze a okolí. Vznikla při východní zdi zámku Troja, pod Panským statkem. Skupina původně rybářských domků a drobných chalup a usedlostí. Leží jižně od rozlehlejšího trojského statku a má rozptýlené uspořádání. Původně se přimykala k severnímu břehu vltavského ramene a až do poloviny minulého století byl život a živobytí jejích obyvatel úzce svázán s řekou, nejpozději s provozem trojského přívozu.

Památková zóna zde byla vyhlášena v roce 1990 a poté byly některé objekty pod dohledem památkové péče zrekonstruovány. Jedná se zejména o starou trojskou školu, která dnes slouží jako Domov spokojeného stáří Q. Schwanka“, a vedlejší domek Plánských, darovaný obci jeho vlastníky a zrekonstruovaný jako Dům pro matky v tísni. Oba tyto zdařilé sociální projekty byly financovány hl. m. Prahou a zorganizovány MČ Praha – Troja. Nadace Q. Schwanka – Troja, město v zeleni vydala v roce 1997 podrobnou ilustrovanou publikaci věnovanou rybářské osadě.

Ve dnech EHD 2018 otevřeno:
15.9.2018 10:00 – 14:00 hod.

Zahájení dne památek v Troji proběhne v 10:00 hodin před budovou staré školy, kde se dnes nachází Dům integrované pomoci, Domov spokojeného stáří, galerie U lávky a rodinné centrum Skřítci v Troji.

Až do 14:00 hodin zde bude stát informační stánek MČ Praha – Troja.

Viniční sloup

Adresa:
Trojská 162, Praha – Troja

Ozdobný viniční sloup z časů rozkvětu trojského vinařství z 18. století.

Původně stával v Trojské ulici nad křižovatkou u zámku, později přenesen na dnešní místo. Morový sloup z 16. století upomínal na hřbitov obětí ležících v rokli nad sloupem. Sloup zachránili před zničením po roce 1948 lidé z pražské Zoologické zahrady. Obnoveno péčí Nadace Quido Schwanka – Troja, město v zeleni r. 2002.

Památka běžně přístupná veřejnosti. 

Kaple sv. Kláry

Adresa:
Nad Trojským zámkem, Praha – Troja

Kaple vznikla jako součást zámeckého areálu, s vlastním zámkem byla kdysi spojena schodištěm.

Jednoduchá kaple na návrší nad zámkem byla postavena současně se zámkem, tedy někdy do roku 1685. Je zachycena na starých vyobrazeních zámku. Byla upravena ve 2. polovině 19. století a po požáru r. 1924, kdy dostala novou střechu se sanktusovou věžičkou. Interiér prostý, plochostropý. Kaple je obdélného půdorysu. Má sedlovou střechu se štítem na západní a valbou na východní straně.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2018 otevřeno:
8.9.2017 13:00 – 20:00 hod.

Do 30. 10. je za hezkého počasí možné do kapličky nahlédnout.

Vstupné: dle platného ceníku BZ

Památka je součástí areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy. Je přístupná po zaplacení běžného vstupného do venkovní expozice.

Kaple sv. Václava

Adresa:
Podhoří 284, Praha – Troja

Kaplička vystavěna 1865 manželi Vrzákovými, tehdejšími majiteli Lysolaj.

1. písemná zmínka r. 1905 (in Ant. Podlaha: Posvátná místa Království českého). Absolutní devastace koncem 80. let minulého století, obnoveno 1996 Společností pro obnovu kaple sv. Václava a zvelebení kaple sv. Kláry v Praze-Troji. Nové vysvěcení proběhlo 27.6.1996 za účasti dnešního biskupa p. vikáře Václava Malého. Kaple je jednolodní, obdélná s oblým presbytářem, sanktusová věžička je vysoká 9 metrů. Loď je sklenuta plackou. Nad vstupem s kamenným ostěním a půlkruhovým oknem je trojúhelníkový tympanon. Měla samostatný přístup od hlavní cesty v Podhoří, dnes je přístupná pouze bočními cestami.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2018 otevřeno:
15.9. - 16.9 2018 13:00 – 17:00 hod.

Vstupné: zdarma

Viniční usedlost Salabka - Praha Troja 

Adresa:
K Bohnicím 2/57
Praha - Troja, 171 00

Viniční usedlost v Praze 7 - Troji. Usedlost je zřejmě nejstarší dochovanou v Troji, některé její stavební části pocházejí z přelomu 16. a 17. století.

Památka bude přístupná:
9.9.2018 od 12:00 do 16:00 hodin
16.9.2018 od 12:00 do 16:00 hodin

 

Aplikace k EHD pro chytré telefony,

kterou si návštěvníci mohou stáhnout na http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/aplikace-ehd-ke-stazeni.html

a především soutěž, která tuto aplikaci využívá http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ehd-2018-soutez/

Principem soutěže je navštívit památky a akce v rámci Dnů evropského dědictví 2018 v termínu od 1. do 30. září 2018 (EHD 2018) a pomocí aplikace „Dny Evropského dědictví“ zaslat fotografie navštívených objektů.
Seznam všech přihlášených objektů a akcí k EHD 2018 naleznete v mobilní aplikaci ale také na stránkách www.historickasidla.cz
– katalog památek a akcí EHD 2018.
Soutěžícím je každý, kdo se k soutěži zaregistruje a bude využívat mobilní aplikaci.
Soutěžící se snaží navštívit a vyfotografovat co nejvíce objektů a zúčastnit se akcí přihlášených k EHD 2018, za což získává body. 
Výhercem se stane Soutěžící, který získá nejvíce bodů.

Stáhnete si mobilní aplikaci do vašeho telefonu z adresy http://www.historickasidla.cz/mobile-app/ehd/ kde zvolíte, zda máte telefon Android nebo iOS.
V soutěžní dny – od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018 navštivte některý z objektů či akcí přihlášených k EHD 2018.

Pokud budete u objektu (do 75 m) a otevřete mobilní aplikaci „Dny Evropského dědictví“ objeví se Vám ikona fotoaparátu, pomocí kterého můžete vkládat fotografie do soutěže. Fotografie se automaticky vloží do systému a zobrazí se na www.historickasidla.cz .
Registraci do soutěže provedete tak, že před prvním fotografováním památky vás aplikace vyzve k registraci pomocí formuláře, kde zadáte: křestní jméno, věk, PSČ města, kde bydlíte, e-mailová adresa, telefon. Vaše křestní jméno se bude zobrazovat na webových stránkách Sdružení (například u průběžných výsledků).
Vše si můžete zkontrolovat na webových stránkách.
Za každou navštívenou památku (objekt či akci) získáváte body, které se Vám načítají do Vašeho účtu.

Publikováno: 05.09.2018