Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Samospráva » Slovo starosty

Co považuji za důležité - Troja v roce 2012

 

Vážení spoluobčané,
 
otevíráte další číslo časopisu Troja. V novém barevném tónu bude i letos hlavním posláním našeho měsíčníku přinášet aktuální informace k dění v Troji. Nově budou vybraná témata zmíněná v časopise doplněna odkazy na podrobnější texty a obrazové materiály na našich webových stránkách. Elektronické zprávy budou zájemcům též rozesílány emailem.
 
V roce dvacátého výročí obnovené trojské samosprávy připravujeme aktivity a řadu akcí, které budou věnovány Troji, podpoře občanských aktivit a také Přírodnímu parku Drahaň - Troja.
Pro přípravu rozpočtu městské části jsou významné právě probíhající jednání našich výborů a odborných komisí. Po letech velkých investic do budov základní a mateřské školy i dalších nemovitostí se letos zaměříme na dokončení oprav a údržbu nám svěřeného majetku a projektovou přípravu dalších investic.
 
Na výstavě Trojské plány je představeno několik projektů, které budou v letošním roce rozpracovány. Zejména chodník v ulici Pod Hrachovkou a řešení u přívozu v Podhoří detailně představíme podhořským občanům. Mimo plány a projekty městské části výstava představuje práce z našich škol, plán rozvoje Botanické zahrady, aktuální studie úprav čistírny odpadních vod na Císařském ostrově a další.
 
Každý, kdo se chce zapojit do diskuze o budoucím rozvoji Troje má příležitost prostudovat vystavené materiály, krajinářskou studii, i (od 9. února) studentské vize, jak by bylo možno řešit některé lokality v Troji. Komentované prohlídky výstavy a veřejné diskuze budou pokračovat i v únoru, termíny zveřejněny na www.mctroja.cz.
 
Abychom mohli přinášet i v tomto roce odpovědi na to, co vás zajímá, potřebujeme vaše podněty a připomínky. Těším se na Vaše příspěvky!
Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz
 
 
 
 

Publikováno: 27.01.2012