Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Chodník do Podhoří - veřejné projednání 15.9.2010

 

Ve středu dne 15. září v 18:00 hodin zve starosta MČ Praha –Troja trojské občany na veřejnou prezentaci a projednání záměru městské části vybudovat chodník do Podhoří. Výsledky diskuze budou zapracovány do projektu k územnímu rozhodnutí. Sraz je na konečné autobusů v Podhoří. Zájemci si mohou předem prohlédnout studii zpracovanou atelierem AND, s.r.o. na úřadě městské části u pana Karla Novotného, vedoucího stavebního oddělení.
Díky dobré spolupráci s ČZU se jednání uskuteční v přednáškové místnosti výzkumné stanice Zemědělské univerzity.
 
Tomáš Drdácký, starosta
 

Publikováno: 10.09.2010