Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Červnové přistavení velkoobjemových kontejnerů

 

BIO VOK

Dne 30.6. bude V Podhoří proti čp. 280 (bývalá octárna) mimořádně přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad a to od 9 do 12 h.

VOK – domovní odpad

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská

23.06.2018

08:00

12:00

 

Pod Salabkou x Trojská

23.06.2018

08:00

12:00

 

V Podhoří čp. 280

23.06.2018

08:00

12:00

Bývalá octárna

Na Pazderce proti čp. 213

24.06.2018

13:00

17:00

 

Pod Havránkou 807/15

24.06.2018

13:00

17:00

Vedle stanoviště separovaného odpadu č. 16 (viz mapa

Sádky, u stání na separovaný odpad

24.06.2018

13:00

17:00

 

 

Publikováno: 18.06.2018