Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Povodně

Aktuální povodňová situace 3.6.2013

Tisková zpráva
 
 
 
Krizový štáb 
 
Na Úřadě městské části Praha-Troja pracuje od pondělí 3. června Krizový štáb MČ Praha-Troja. Povodňová komise byla doplněna o další členy tak, abychom obsáhli celé spektrum komunikace se složkami Jednotného záchranného systému a dokázali průběžně zajišťovat pomoc všem potřebným.
Krizový štáb MČ Praha-Troja a úřad městské části fungují denně od 8:00 do 18:00 hod. V této době jsou vám k dispozici zaměstnanci městské části, kteří řeší přednostně záležitosti povodně a podle možností běžnou agendu. Členové krizového štábu jsou přítomni dle aktuální potřeby. Do 22:00 hod bude na úřadě městské části do odvolání služba, na kterou se můžete obracet v záležitostech povodně.
Přikládáme také potřebné kontakty.
 
POVODNĚ 2013 - KONTAKTY
Krizový štáb MČ Praha - Troja   284 691 121
Drdácký Tomáš Ing. arch. starosta MČ, předseda kriz. štábu 724 185 886
Bryknar Tomáš Ing. zástupce starosty, člen krizového štábu 603 460164
Novotný Karel Úřad MČ Praha - Troja 724 156 144
Mobilní telefon ÚMČ Praha - Troja   601 574 514
     
Čadská Květa JUDr. ubytování  606 624 413
Stavovčíková Otka Ing. materiální pomoc- štáb v ZŠ 605 854 055
Zavadil Vladimír  školník ZŠ- vysousušeče 736 538 209
Zobal Jan hlídky lávka, loděnice, val 603 821 822
Kavan Jan hlídky lávka, loděnice, val 721 863 464
Tesař Milan hlídky lávka 737 329 922
Rubáček Martin Ing. jídlo v restauraci Sokol 603 257 269
p. Beňo  dovoz nápojů na místo 602 124 266
     
Hl. m. Praha: Povodňová a dopravní infolinka 1234
Zelená linka 800 123 003
Informace o dopravních opatřeních v Praze (DPP) 296 19 18 17
Hasičský sbor ČR - nonstop krizová linka pro občany 950 870 424
Povodí Vltavy 221 401 495
Speciální telefonní linka pro aktuální informace při obnově dodávky elektřiny 267 052 013
Psychologická poradenská nonstop linka Policejního prezidia:  974 834 688
 
Evakuační stanoviště
 
 V Základní škole Trojská 110 bylo zřízeno evakuační stanoviště pro občany, kteří musí opustit své domovy. Zde také bude pro evakuované a dobrovolníky zajištěno stravování a budou přidělovány pomůcky a čisticí prostředky pro odstraňování následků povodní. Každý den ve 12 hodin zde budou zástupci Krizového štábu informovat o situaci.
 
Postup při obnovení dodávek elektrické energie
 
Na stránkách Pražské energetiky www.pre.cz budou zveřejněny informace o postupu při obnově dodávky elektřiny a další potřebné dokumenty, které budou odběratelé při znovu zapojení svých objektů potřebovat. Jde například o Prohlášení vlastníka objektu o spolehlivém stavu elektroinstalace v jeho budově, aby při opětovném zapnutí nebyly ohroženy životy či majetek.
 
 
Rozvojový fond Troja
 
Městská část Praha-Troja již dnes dostává od vás nabídky na osobní nebo materiální pomoc. Určitě řada z vás zvolí i peněžitou pomoc. K tomu účelu je k dispozici Rozvojový fond Troja č. ú.: 21223-2000725369/0800, variabilní symbol 5212, na který můžete posílat své finanční dary. Dar můžete poslat přímo na vámi určený účel, který uvedete v poznámce pro příjemce nebo nám ho předem sdělíte e-mailem. Účel daru musíme dodržet.
 
K aktuální situaci na Vltavě vydalo Povodí Vltavy zprávu http://www.pvl.cz/portal/sap/presmerovani/02_PVL_Infozprava.pdf.
 
Informace o uzavírkách komunikací v hl.m.Praze http://www.ys.cz/Uzavrane_komunikace_pondeli-1400.pdf
 

Aktuální stav průtoku vody v Praze -Chuchli sledujte na http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=307225.

 
Další potřebné informace budeme zveřejňovat na našich webových stránkách www.mctroja.cz nebo www.facebook.com  a sledujte i stránky Magistrátu hl.m. Prahy www.praha.eu a Dopravního podniku hl.m.Prahy www.dpp.cz nebo Ropidu www.ropid.cz.

 

 

Publikováno: 03.06.2013