Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz

Úvod » Akce

Veřejné plánovací setkání k projektu Domu převozníka v Podhoří

od 19 Březen 2018

do 22 Březen 2018

Starosta městské části Ing. Tomáš Bryknar zve trojské obyvatele Troje a Podhoří na projektové setkání

v pondělí 19. března od 18:00 hodin do společenské místnosti ve Staré škole, Povltavská 21 (Dům spokojeného stáří).

 

Program:

1. Úvodní slovo a harmonogram projektu-  starosta Ing. Tomáš Bryknar

2. Představení upraveného projektu architektem - Doc. Akad. Arch. Roman Brychta

3. Diskuze a připomínky a náměty občanů a spolků

4. Shrnutí rozpravy a formulace závěrů - výběr varianty pro dopracování projektu k územnímu rozhodnutí - Ing. Arch. Tomáš Drdácký

5. Diskuze k dalším aktuálním tématům, závěr