Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Úřad MČ » Povinně zveřejněné informace

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha-Troja byla zřízena obecně závaznou vyhláškou hl.m.Prahy č. 21/1991 Sb.hl.m.Prahy, kterou se vydal Statut hl.m.Prahy (IV. část - o zřízení městské části Praha-Troja. V současné době je působení městské části upraveno zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou hl.m.Prahy č. 55/2000 Sb.hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Publikováno: 30.01.2017