Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Úřad MČ » Povinně zveřejněné informace

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad

za informace poskytované dle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím (platný od 1.1. 2018)

1. Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji (např. typ OCE 3045)

A4 jednostranné kopie 2,- Kč
oboustranné kopie 3,- Kč
A3 jednostranné kopie 4,- Kč
oboustranné kopie 5,- Kč

2. výtisk z tiskárny počítače

A4 jedna stránka 2,5,- Kč

3. Technický nosič dat

CD 20,- Kč

I. Materiálové náklady

II. Náklady na vyhledání a zpracování informací

První hodina zdarma
Za každou další hodinu  100,- Kč

III. Poštovné dle váhy

Dle sazebníku České pošty a.s..

Požadované doklady se zasílají obálkou s dodejkou.

Určující podmínky:

1. Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku.
2. Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání fotokopií z úředních spisů a přinesených písemností.
3. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.
4. Výsledná cena za poskytnuté informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku

Poznámka: Sazby poplatků dle zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích (v platném znění) nejsou tímto ceníkem dotčeny.

Publikováno: 30.01.2017