Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Úřad MČ » Povinně zveřejněné informace

14.2. Vydané právní předpisy

Městská část Praha - Troja vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

Publikováno: 30.01.2017