Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Úřad MČ » Povinně zveřejněné informace

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Městská část se řídí především těmito předpisy:

Ostatní zákony si můžete vyhledat https://www.zakonyprolidi.cz/cs/sbirka

Vyhlášky hl.m. Prahy naleznete http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/uredni_deska_a_oznameni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/?perPage=50?id=489

K fyzickému nahlédnutí jsou předpisy k dispozici na Úřadě městské části Praha-Troja v úředních hodinách nebo po domluvě.

Publikováno: 30.01.2017