Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Doprava

Zvýšení kapacity linky BUS 112 od 5.7.2014

Vážení obyvatelé a návštěvníci Troje!

Od soboty 5. července 2014 začnou na lince 112 z Nádraží Holešovice k Zoo jezdit v nezměněném intervalu spojů kloubové autobusy, a to denně do cca 21 hodin, kdy k nám cestuje většina návštěvníků. Všechny večerní spoje po cca 21hod. a spoje, které zajíždí do Podhoří, budou zajišťovány autobusy běžné standardní délky. Všechny vozy budou nadále nízkopodlažní. Spoje do Podhoří pojedou v denním období navíc nad interval kloubových vozů k ZOO, což je další zvýšení nabídky. Požadavek na zvýšení kapacity autobusů vychází z našich zkušeností a vašich stížností s kvalitou cestování v trojských autobusech nejen při výluce tramvaje v Trojské, ale i obecně. Městská část navrhovala řešit nedostatečnou kapacitu linky 112 navýšením operativních záloh, ale hlavní město společně s Dopravním podnikem zvolilo tuto variantu.

V minulosti jsme k tomuto řešení přistupovali rezervovaně z důvodu chybějících financí na úpravu otočky u Zoo i z obavy z nepřiměřenosti tak velkého dopravního prostředku do úzkých Trojských ulic. Zadáním vedení města došlo k úpravě otočky u Zoo i vyčlenění autobusů DP, další stavební úpravy nejsou vyřešeny a např. zastávka Na Kovárně zůstane v provizorním stavu. V Podhoří se s úpravami nepočítá, proto je zde zachován provoz standardních autobusů. Pokud se jedná o průjezdní profil kloubových vozidel, budou zde provozovány nové vozy SOR, které mají stejný průjezdní profil jak u standardního, tak u kloubového typu (mají totiž jiný rozvor náprav než u starých vozů, kde např. vlek vybočoval do stran apod.).

Taktéž co se týče nápravového tlaku, je stejný jako u standardních vozů (zvýšené zatížení vozu se rozkládá do třech náprav). Výhodou kloubových vozů je také situace, kdy dojde k nepravidelnostem a zdržením v provozu, vozy např. uváznou v koloně apod. Ve chvíli, kdy následně přijede první autobus do výchozí zastávky, pojme o polovinu více cestujících, než autobus standardní. Toto opatření je prozatím do konce prázdnin a chápeme jej jako zkušební. Během července tento provoz vyhodnotíme. Prosím všechny o zaslání zkušeností a poznatků, taktéž i o vaše kritické připomínky. Vaše názory prosím pište na drdacky@mctroja.cz. Další jednání k dopravní problematice v Troji máme 10. července od 8.00 hodin.

Budeme se zabývat také prvními zkušenostmi s provozem „kloubů“ v Troji. Jedním z bodů by měla být také úvaha, zda požadovat zachování kloubových vozů i od září, kdy k nám stále cestuje mnoho návštěvníků, resp. celoročně s ohledem na dlouhý interval v zimním období (10 minut), kde na začátku letošního roku docházelo také k přeplňování spojů. Vzhledem k tomu, že každý nový spoj navíc stojí městskou pokladnu další finance, jsou kloubové vozy nejefektivnější řešení. I s ohledem na fakt, že naše lokalita bude spíše čím dál více žádaná a navštěvovaná, než naopak a je potřebné zachovat zde kvalitní dostupnost veřejnou dopravou nejen pro návštěvníky, ale i pro trojské obyvatele. Toto je asi maximální přepravní kapacita přes Troju, kterou (nejen pro obsluhu Zoo) můžeme nabídnout! Věřím, že všem usnadní a zpohodlní cestu do Prahy – Troje!

Tomáš Drdácký, starosta

Publikováno: 04.07.2014