Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Zastupitelé zvolili starostu městské části a zástupce starosty

 

Proslov Tomáše Drdáckého po zvolení starostou MČ Praha – Troja
Trojský zámek, 11.11.2010
 
Vážení trojští zastupitelé,
děkuji Vám za důvěru, kterou mi dáváte jednohlasnou volbou na post starosty Prahy – Troje. Slibuji Vám i trojským občanům poctivou službu, svědomitou pozornost všem úkolům, které úřad starosty přinese. I nadále budu věnovat úsilí všem oblastem života, o kterých jsem přesvědčen, že k práci starosty patří. Roli starosty neodvozuji od významu MÍT STAROSTI, nýbrž především STARAT SE, pečovat o Troju, kvalitu života obyvatel, kultivovanost vztahů ve společnosti, přívětivost veřejných prostorů, kulturní, společenskou i sportovní nabídku v obci, pečovat o kvalitu školství, bezpečnost, zvelebovat zázemí, vybavenost a dobrou infrastrukturu v městské části, která je blízko centra města a zároveň v jedinečném krajinném prostředí.
 
Vážení přítomní,
dovolte mi připomenout, že Troja je již 90 let součástí Prahy, z toho posledních 18 let samostatnou městskou částí. Připomínám zároveň, že trojská samospráva nikdy nebyla, není a v našem působení nebude rebelií ani samoúčelným vzdorem vůči vedení Hlavního města Prahy. Naši předchůdci na sebe vzali tíhu spoluodpovědnosti za část hlavního města a my budeme v tomto pozitivním přístupu a účasti při správě hlavního města pokračovat.
 
Vážení zastupitelé,
buďme dobrým pracovním týmem při správě Troje. Buďme příkladem pro své okolí v odpovědném přístupu k trojským věcem, dobrými hospodáři se svěřeným majetkem městské části. Každodenním působením se zasaďme o dobrou náladu v trojské společnosti, informujme o projednávaných obecních věcech, naslouchejme potřebám občanů, věnujme pozornost i otázkám, které jsou mimo naše rodiny a bezprostřední okolí!
 
Šiřme dobré jméno Prahy, Troje!
Těším se na společnou práci pro naši Troju, těším se na účast našich občanů při rozhodování o obecních věcech v městské části, přeji zdar našemu budoucímu působení a ještě jednou vám děkuji!
 
Tomáš Drdácký, starosta
 

 

Publikováno: 16.11.2010