Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Projekty » Místní agenda 21

Zapojení MČ Praha-Troja do MA 21

 

 

Místní Agenda 21 v roce 2011
 
MČ Praha – Troja se v roce 2011 zapojila do programu Místní Agenda 21, což je nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní úrovni v praxi.
Z kategorie zájemců má MČ snahu postoupit do kategorie D, které představuje start v tomto programu. Kritéria, která byla v roce 2011 plněna, se týkají komunitního plánování s občany, spolupráce samosprávy s podnikatelských a občanským sektorem, a publicita těchto akcí.
Věříme, že Místní Agenda 21 je vhodnou platformou pro implementaci trvale udržitelného rozvoje v naší MČ.
 
 
Informace o MA21
Agenda 21 jedokument OSN, který byl přijat na konferenci o životním prostředí v Rio de Janiero roku 1992 (na tzv. "Summitu Země"). Je programem pro 21. století, ukazuje cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. Na Summitu bylo konstatováno, že „…velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni místních aktivit; účast a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem, určujícím úspěšnost realizace jejich cílů...”
Z tohoto důvodu byly po celém světě zahájeny kroky vedoucí k ustanovení Místních Agend 21.
Místní Agenda 21 (MA21) je nástrojem pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni v praxi. Je prováděna v konkrétním čase a místě - v obci nebo regionu. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za své životy i životy ostatních bytostí, a to nejen dnes ale i v budoucnosti.
Místní odkazuje na vaše vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region.
Agenda je slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle.
21 se vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v dlouhodobém časovém horizontu.
Udržitelný rozvoj (nebo také trvale udržitelný rozvoj) je definován jako takový, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Je to způsob rozvoje, který je zaměřen na hledání souladu v ekonomické, sociální a environmentální oblasti.
Dnes jsou po celém světě tisíce Místních Agend 21. Více informací naleznete na webových stránkách www.ma21.cz
 
 
 

Publikováno: 30.11.2011