Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Městská část » Životní prostředí

Založení Příměstského parku Trojská kotlina - tisková zpráva

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA                                                   Tisková zpráva

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Oddělení komunikace                                 

 

Nové lávky, přístupnější břehy. V Trojské kotlině vznikne příměstský park

Dnešní zvolení radní hl. m Prahy Jany Plamínkové za člena Řídící rady spolku Příměstský park Trojská kotlina, z. s., je dalším krokem při správě území Trojské kotliny,  k níž se spojily městské části Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha–Troja, hlavní město Praha a Koalice pro řeky.

Již v roce 2017 byla schválena Radou hl. m. Prahy Koncepce Císařského ostrova a bylo podepsáno společné Memorandum o spolupráci při místní správě. V srpnu 2018 došlo k založení spolku Příměstský park Trojská kotlina, z.s. V roce 2019 vznikne management plán – konkrétní postup, jak území o rozloze 800 ha společně spravovat a rozvíjet.

„Příměstský park má budovat místní identitu a stát se platformou pro rozvoj kulturních vzdělávacích, sociálních a sportovních aktivit se zapojením a podporou místních aktérů a komunit,“ říká Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy.

„Máme zájem na rovnoměrném rozvoji obou břehů Vltavy. Plánujeme spolupráci s univerzitami na rozvoji parku i programech pro děti i dospělé. Vltavské břehy mohou být lepším místem k odpočinku i sportu,“ říká Lenka Burgerová, radní pro rozvoj MČ Praha 7.

„Lepší využitelnost kotliny pro rekreaci Pražanů chceme podpořit pomocí konkrétních projektů, jako je například propojení vltavských břehů a Císařského ostrova lávkami a snazší dostupnost kotliny z nejbližšího okolí,“ podotýká Martin Polách, místostarosta MČ Praha 6.

„Zlepšování stavu a ochrana krajiny Trojské kotliny jsou prioritní. Revitalizace vltavských břehů a svahů s nesmírně cennými druhy jsme připraveni realizovat,“ dodává Vít Céza, zastupitel z Prahy 8.

„Shodli jsme se na dvou desítkách organizačních a rozvojových aktivit pro Trojskou kotlinu, které společně rozpracujeme,“ uzavírá Tomáš Drdácký, zástupce starosty MČ Praha-Troja.

Co je to příměstský park?

Příměstský park je v Evropě osvědčený manažerský nástroj, který prostřednictvím koordinované správy založené na dohodě zúčastněných místních aktérů zajišťuje vyvážený rozvoj svěřeného území jako celku. Nejde tedy pouze o údržbu zeleně nebo ochranu přírodních lokalit, ale také o vyvážený sociální, kulturní a ekonomický rozvoj v souladu s přírodou, který má přispívat ke zvyšování kvality života obyvatel metropole. V případě Trojské kotliny je také zcela klíčové, aby město mělo jednoho partnera, který dobře zná hodnoty krajiny a je schopen garantovat jejich zachování a také iniciovat projekty na zlepšení jejího stavu. V krajině Trojské kotliny je zapsáno tisícileté soužití člověka a řeky. Koryto, ostrovy a boční ramena se v průběhu staletí neustále proměňovaly. Rovnocenné soužití s řekou bylo v 19. století nahrazeno jejím jednostranným využitím. Dnes se znovu učíme, jak projektovat v souladu s přírodou a vnímat vrstevnatost krajiny.

Příklady společných priorit, které sdílí všechny zapojené městské části:

•          Revitalizace vltavských břehů a dohoda o zásadách, údržbě, správě a úpravách včetně řešení zeleně

•          Zkrácení vzdáleností a zlepšení propojení pravého a levého břehu a Císařského ostrova systémem lávek a přívozů

•          Zpřístupnění a revitalizace Císařského ostrova - okružní cesta se zapojením severní špičky ostrova i nové vodní linky ÚČOV

•          Rozšíření parkoviště pod Jabloňkou: etapa I. doplnění distančního parkoviště pro ZOO o plochy DP u podchodu na cyklotrasu; etapa II. definitivní parkoviště v zeleni

•          Doplnění sítě PID v Trojské kotlině: nová linka bus P7 Nádraží Holešovice - Císařský ostrov - P6 Podbaba a zavedení vodní tramvaje spojující Karlín, Holešovice, Libeň, Troju, Stromovku a Podbabu

•          Komplexní řešení protipovodňové ochrany Trojské kotliny

•          Koordinovaná grantová podpora dílčích projektů

Praha 26. 9. 2018

___________________________________________________________________________________________

RNDr. Jana Plamínková - radní hl. m. Prahy (STAN)

Do funkce zvolena 26. 11. 2014. Působnost v oblasti infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí.

___________________________________________________________________________________________

Tiskovou zprávu naleznete v rubrice Tiskový servis na

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/index.html
 

             Vít Hofman    

            Mediacentrum MHMP

 

            Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy  

            Tel.: 778 737 868, 236 002 080             

             Fax: 236 007 096                                

             E-mail: vit.hofman@praha.eu                    E-mail: mediacentrum@praha.eu

              Facebook: www.facebook.com/praha.eu

                                                                      

             Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1

 

Publikováno: 29.10.2018