Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Aktuality

Vyjádření Městské části Praha – Troja k dopravním omezením mezi Prahou 8 a Trojou

Městská část Praha – Troja dlouhodobě požaduje po hlavním městě Praze možnost operativně regulovat počet automobilů přijíždějících do Troje ulicí K Bohnicím, tak, aby jediná trojská ulice zůstala průjezdná pro MHD a IZS. Obrátili jsme se na pana náměstka Petra Dolínka a ředitele Odboru dopravních agend MHMP s žádostí o zřízení světelného signalizačního zařízení SSZ (semaforu) na křižovatce K Pazderkám – Lodžská a instalaci informačního panelu s údaji o stavu dopravy v Troji. S tímto cílovým řešením souhlasila také MČ Praha 8, na jeímž území by se SSZ realizovalo. MČ Praha -Troja ani MČ Praha 7 nemá kompetence k umístění semaforu na Praze 8.

MČ Praha-Troja nesouhlasila s uzavřením Trojské ulice v úseku Nad Kazankou - Pod Hercovkou z důvodu nesystémového řešení a zvýšení dopravní zátěže v Troji. Přesto MČ Praha 8 Trojskou ulici uzavřela. Ve svém vyjádření z listopadu 2016 uvádíme: Městská část Praha – Troja s omezením provozu nesouhlasí. Důvodem je přenesení zátěže do ul. Trojské, kde jezdí MHD. Dopravu je potřeba řešit komplexně v návaznosti na dohodu o dopravních opatřeních mezi Prahou 7, Prahou 8 a MČ Praha- Troja. Ulice Trojská podél tramvajové trati je z pohledu MČ Praha-Troja důležitá, jako jedna z alternativních tras z Troje do Kobylis a Bohnic.

S uzavřením Trojské ulice v úseku podél tramvajové trati z Prahy 8 výrazně stoupl počet vozidel projíždějících MČ Praha - Troja. V ranních hodinách ve všední dny dochází k tvorbě kolon a kritickému kolapsu osobní, ale především Pražské integrované dopravy BUS 112 a BUS 236 ve směru z Podhoří a Troje do centra. Díky tomu je jediná trojská ulice nefunkční nejen pro MHD, ale též např. vozidla IZS.

Vnímáme problematiku ranních kolapsů dopravy na mnoha místech Prahy, ale přesto jsme v květnu letošního roku byli nuceni navrhnout alespoň částečné omezení průjezdné (zbytné) dopravy Trojou.

Z výše uvedených důvodů do doby instalování světelně řízené křižovatky ulic K Pazderkám x Lodžská a úsekového měření rychlosti v ulici K Bohnicím jsme v květnu tohoto roku požádali Odbor dopravy ÚMČ Prahy 7 o dočasné dopravní opatření - v ulici K Bohnicím ve směru do Troje bezodkladně umístit dopravní značku B1 zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou s časovým omezením Po – Pá 7:30 - 9:30 mimo bus MHD a IZS.

Značky byly TSK hl.m.Prahy instalovány se zpožděním a bez předchozího vyrozumění samosprávy v Troji a na Praze 8, a tudíž ani řidiči nemohli být o změně dopravního režimu včas informováni. To přispělo k pondělnímu kolapsu dopravy v Kobylisích. Nyní jsme bezodkladně souhlasili s pozdržením tohoto dopravního omezení v případě, že bude na jednání všech zúčastněných stran nalezena jiná varianta řešení kritické dopravní situace v Troji.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bryknar,

starosta MČ Praha - Troja

Publikováno: 03.10.2017