Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Úřad MČ » Volná místa, veřejné zakázky

Vyhlášeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta/referentky životního prostředí

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha –Troja - Úřad městské části Praha-Troja
zastoupené tajemnicí Úřadu městské části Praha - Troja
vyhlašuje dne 13. května 2011 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
referent/referentka životního prostředí
Sjednaný druh práce: státní správa a samospráva na úseku životního prostředí
Místo výkonu prácePraha - Troja
Platová třída: 10*
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
Další požadavky:
požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, vyšší odborné vzdělání
 
požadovaný obor: přírodovědecký, ekologický nebo správní výhodou
 
                     požadované znalosti: dobrá znalost problematiky ochrany životního prostředí a znalost příslušných právních předpisů
                     důležitá je orientace v dendrologii
znalost jednoho světového jazyka
 
 
další dovednosti, schopnosti
praxe v oboru nebo ve státní správě a samosprávě
velmi dobrá znalost práce s výpočetní technikou ( WORD, EXCEL, Internet)
řidičský průkaz sk. B výhodou
ZOZ  výhodou
komunikační a organizační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu)
flexibilita
přesnost, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost
ochota dále se vzdělávat
 
Pracovní místo není vhodné pro osobu se změněnou pracovní schopností:
 
 
Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou:
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit:
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 3. 6. 2011 v podatelně Úřadu městské části na adrese:
Úřad městské části Praha-Troja
 k rukám Ing.Ireny Markové
Trojská 96/230, 171 00 Praha 7-Troja

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – referent životního prostředí“
Kontakt:
Telefon 284691121
Fax 284691121
e-mail markova@mctroja.cz
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
* v platové třídě podle zákona. 262/2006 Sb., zákoníku práce a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě .
 
V Praze dne 13. 5. 2011
 
Ing. Irena Marková
   tajemnice ÚMČ Praha-Troja
 
 

Publikováno: 16.05.2011