Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja, tel.: +420 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz česky english

Úvod » Úřad MČ » Volná místa, veřejné zakázky

Výběrové řízení na místo hlavní účetní Městské části Praha-Troja

OZNÁMENÍ

o prodloužení termínu pro podání přihlášek k vyhlášenému výběrovému řízení – hlavní účetní, rozpočtář/rozpočtářka –

do 15. 8. 2016

 

 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


Městská část Praha –Troja - Úřad městské části Praha-Troja
zastoupené tajemnicí Úřadu městské části Praha - Troja
vyhlašuje dne 25. dubna 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice

hlavní účetní, rozpočtář/rozpočtářka

Sjednaný druh práce: státní správa a samospráva na úseku ekonomickém

Místo výkonu práce:  Praha - Troja

Platová třída: 10*

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek. Nástup možný ihned nebo dohodou.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

Další požadavky:

požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, vyšší odborné vzdělání, příp. střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

požadovaný obor: ekonomický

 

požadovaná praxe: minimálně 2 roky účetní praxe s podvojným účetnictvím pro územně samosprávné celky

požadované znalosti:    znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 výhodou znalost vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

                                         znalost vyhlášky č. 410/2009 Sb., pro vybrané účetní jednotky 

                                         znalost ČÚS č. 701 – 710

                                         výhodou znalost vyhlášky č. 383/2009 Sb.,(pomocný analytický přehled)

                                         výhodou znalost zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  výhodou znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Požadované dovednosti a schopnosti: 

výhodou znalost programu GINIS firmy Gordic s.r.o., jinak zaškolíme

velmi dobrá znalost práce s výpočetní technikou (WORD, EXCEL, Internet)

ZOZ  výhodou

preciznost, zodpovědnost a samostatnost

psychická odolnost

ochota dále se vzdělávat

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou:

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit:

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději  dne 15. 8. 2016 v podatelně Úřadu městské části na adrese:

Úřad městské části Praha-Troja
 k rukám Ing. Ireny Markové
Trojská 96/230, 171 00 Praha 7-Troja

Na obálku prosím uveďte: „NEOTEVÍRAT -Výběrové řízení – hlavní účetní“

Kontakt:  Telefon  284691121, e-mail  markova@mctroja.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

 

               Ing. Irena Marková
        tajemnice ÚMČ Praha-Troja

 

 

 

* v platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Publikováno: 04.07.2016